Elisabeth Ekman

Leg. psykoterapeut, socionom, rytmikpedagog och uttryckande konstterapeut.

tel 076-243 33 94
elisabeth@elisabethekman.se
www.elisabethekman.se

Jag arbetar sedan 2006 som privatpraktiserande psykoterapeut, utifrån en psykodynamisk, existentiell och relationell grund. Min utgångspunkt är att människor har en egen naturlig, inneboende förmåga till utveckling, och jag vill i terapin uppmuntra, utmana och ge stöd i arbetet med att bearbeta och förändra livet i önskvärd riktning. Själva utformningen av terapin sker utifrån de behov som är aktuella. Det kan handla om längre och kortare terapier, stödjande samtal och krissamtal.

Tidigare var jag verksam dels kurativt inom vuxenpsykiatrin och i skolan, och dels som rytmikpedagog, i första hand inom barnomsorg/skola med handledning av personal och arbete i barngrupper. En viktig inspirationskälla för mig och det jag gör, kommer från mina erfarenheter av möten med barn i olika sammanhang: den omedelbara närvaro som de förmedlar, den självklara kontakten med det kroppsliga och sinnliga, det lekfulla och öppnandet till själ och hjärta, bär jag med mig som en förebild. En livshållning och energi, som så lätt går förlorad på vägen från liten till stor. Därför handlar en stor del av mitt arbete med vuxna om att hitta tillbaka till och knyta an till detta barn som jag tror lever kvar i oss på ett inre plan - för att där få kontakt med såväl det sårade och smärtsamma som det friska och vitala hos oss. Att i det terapeutiska arbetet också använda uttryckande konst upplever jag som en stor tillgång. De konstnärliga uttrycken har en kapacitet att nå in till det känsliga och kraftfulla – beröra, och ge röst åt det som orden inte helt kan omfatta.