Erika Sinander

Leg psykoterapeut Leg arbetsterapeut, Dipl uttryckande konstterapeut och psykodramaledare
tel +46 707 97 67 64

 

Jag har varit verksam som arbetsterapeut och psykoterapeut inom psykiatrin med inriktning på kreativt gestaltande sedan 1988. Sedan 1995 driver jag även eget företag där jag möter enskilda och grupper i kursverksamhet, handledning och terapi. I samband med tsunamikatastrofen 2004 kom jag att möta de terapeuter som idag utgör mottagningen FörSorg. Se vidare www.forsorg.se

I de kreativt gestaltande processerna ser jag hur den återkommande rytmen av liv, död och pånyttfödelse bär oss människor lika naturligt som trädet byter skepnad beroende på årstid. Som leg psykodynamisk terapeut och genom utbildning inom uttryckandekonstterapi och psykodrama har jag en solid teoretisk förankring och omfattande erfarenhet av arbete med olika klientgrupper inom allmänpsykiatri och privat verksamhet.

I samverkan med Expressive Arts är jag en av flera terapeuter som tar emot studerande på institutet för utbildningsterapi och handledning.