Företaget

Expressive Arts Stockholm AB skapades i början av 90-talet genom en sammanslagning av Svenska Institutet för Uttryckande Konstterapi och den verksamhet i grupp med inriktning på kropp (bioenergetics) och psykodrama, som bedrivs av Gunder Forss.

Svenska Institutet för Uttryckande Konstterapi är registrerad bifirma till Expressive Arts. Institutet har arbetat med fyråriga utbildningar som har lett till diplomering i Uttryckande Konstterapi. Den senaste utbildningen av-slutar under hösten 2016. Institutet har allt sedan starten ett nära samarbetet med Norsk Institutt for Kunsuttryck og Kommunikasjon (NIKUT), där man numera genom ett samarbete med en norsk högskola kan genomgå en högskoleutbildning på masternivå. Det svenska institutet medverkar i den norska utbildningen, och svenska
studenter kommer att kunna gå i handledning inom ramen för sin utbildning hos oss i Stockholm.

Expressive Arts kommer i fortsättningen att genomföra tvååriga utbildningar i uttryckande konstterapi för personer som lägst har en grundläggande psykoterapiutbildning. Den första utbildningen beräknas starta under hösten 2018. Utbildningsprogram och övrig information beräknas finnas tillgänglig senast i slutet av februari månad 2018.

Företaget har sedan hösten 2010 i samverkan med Aalborg Universitet, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset varit genomfört en studie i uttryckande konstterapi och musik (KMR) för kvinnor som behandlats för gynekologisk cancer. Arbetet med analys av data har slutförts och redovisas under våren 2018.

Expressive Arts bedriverr i samverkan med kolleger en psykoterapimottagning i sina lokaler i Hälsans Hus i Stockholm. Vi arbetar även med handledning av personal, enskilda terapeuter och team enskilt eller i grupp, där vi kan använda oss av olika metoder inom Expressive Arts.

Anmäl ditt intresse via vårt kontaktformulär eller kontakta                                                                            Gunder Forss (070-444 62 47) eller
Margareta Wärja (070-759 07 56).

För direkt kontakt med någon av terapeuterna se deras respektive kontaktuppgifter.