Gabriella Rudstam

Musikterapeut/ leg psykoterapeut/Handledare

 

Jag har arbetat inom psykiatrin under ca femton år som musikterapeut, uttryckande konstterapeut och psykoterapeut. Numera arbetar jag sedan sju år tillbaka deltid på Kris och Traumacentrum och driver parallellt mitt egna företag. Jag är också doktorand på ”The Doctoral Program of Music Therapy” på Aalborgs universitet.

Mitt huvudområde är psykoterapi, handledning och utbildning i komplex traumatisering och kreativt gestaltande metoder. Jag är förutom Musik- och Uttryckande Konstterapeut även utbildad i Hypnos, EMDR, Lifespan integration, IFS, Somatic Experience och Strukturell Dissociation. Mitt hjärta brinner särskilt för den musikterapimetod som kallas GIM (guided imagery and music).

Min teoretiska bakgrund är psykodynamisk och jag tycker om att arbeta flexibelt och integrera mina olika kunskaper och metoder för söka nya vägar. Som Diplomerad Uttryckande Konstterapeut är jag van att röra mig mellan de olika konstnärliga språken och jag tror på att anpassa metod efter klient och inte klient efter metod.