bildspel-1

 

Det finns en vitalitet, en livskraft, en energi, ett uppvaknande, som genom dig övergår i handling, och eftersom det genom alla tider finns bara en av dig, är detta uttryck unikt. Och om du blockerar det, kommer det aldrig att finnas i något annat medium och gå förlorat.

MARTHA GRAHAM


Välkommen till Expressive Arts
och Svenska Institutet för uttryckande konstterapi.

Expressive Arts erbjuder kvalificerade utbildningar och workshops i konstnärligt gestaltande metoder. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med konstnärlig metodik i psykoterapi, självutveckling, pedagogik och handledning.

  • Främst för dig som arbetar professionellt med människor erbjuder vi självutveckling i grupp med analytisk kroppspsykoterapi och psykodrama - men även andra välkomnas! 
  • Självutveckling i Spanien - Bioenergetik och Expressive arts över temat "Livsresan" genomfördes i juni 2015. Nytt workshop planeras till första veckan i oktober 2017!
  • Introduktioner i uttryckande konstterapi och den musikterapeutiska metoden Korta musikresor, KMR.
  • För dig som är leg. psykoterapeut eller som har en grundläggande utbildning i psykoterapi finns en utbildning i kreativ metodik, KOMP som sträcker sig över två år med start hösten 2017. 
  • En ettårig utbildning i den musikterapeutiska metoden Korta musikresor, KMR startar hösten 2017. KMR är forskningsbaserat och kan användas som en metod inom ramen för en psykoterapi eller i ett program för självutveckling. 
  • Efter genomgången KMR utbildning kan du utbilda dig i Guided Imagery and Music, GIM, om du så önskar. 
  • Återkommande masterclasses för uttryckande konstterapeuter.
  • Enskilda terapier i Uttryckande konstterapier, musikterapier och psykologisk konsultation av terapeuter verksamma vid Expressive Arts.
  • Anmäl ditt intresse via vårt kontaktformulär eller kontakta Gunder Forss eller Margareta Wärja.

Expressive Arts är medlem av flera internationella nätverk av högskolor, institut och organisationer som samverkar och erbjuder utbildningar inom fältet. Vi har sedan mer än 20 år ett nära samarbete med det Norska institutet Nikut, där du kan utbilda dig till uttryckande konstterapeut. Introduktionen kan du gå hos oss i Sverige.

Kalendarium

Grupp 27 i självutveckling             1-3 september 2016 

Uttryckande kontterapi (introduktion) - terapeutiskt workshop 1-3 december 2016.

Korta Musikresor, KMR - terapeutiskt workshop - 27-29 maj 2016. 


FORSKNING

Sedan 2010 pågår ett forskningsprojekt i samverkan mellan fyra parter: Aalborg universitet, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Expressive Arts Stockholm AB.

Projektet syftar till att mäta effekter och beskriva upplevelser i arbete med onkologisk rehabilitering. En psykoterapeutisk intervention kallad Korta musikresor med bildskapande utvärderas inom projektets ram.