Introduktion och egenterapi i Korta Musikresor (KMR)

Det har sagts att musik är näring för själen, att den talar känslans språk och uttrycker det outsägliga. Musik har förmåga att framkalla bilder, känslor och minnen. Musiken kan ge energi, stimulera upplevelser och samtidigt skapa struktur och kontinuitet.

Introduktionen betonar den personliga egna erfarenheten av KMR. Introduktionen fokuseras i första hand på KMR men även GIM metoden (Guided Imagery and Music) presenteras genom konkret och praktiskt arbete.Den intresserade kan delta i introduktionen utan avsikt att söka utbildningen.

 

Teoretiska moment

  • Genomgång av grundläggande teoretiska begrepp i GIM och KMR.
  • Beskrivning av metodik vid arbete med GIM och KMR.
  • Redogörelse för grundläggande estetiska aspekter vid tillämpning av GIM och KMR.

Praktiska moment

  • Parövningar där kursdeltagare leder varandra växelvis.
  • Tillämpning gruppövningar (för terapi och handledning) baserade på KMR-metodik.
  • Terapeutiskt bildskapande utifrån inre bilder.

Lärare

Margareta Wärja leg. psykoterapeut, Uttryckande Konstterapeut, Musikterapeut, auktoriserad GIM terapeut och lärare i GIM.

Plats

Expressive Arts
(Hälsans Hus)
Fjällgatan 23 b
Stockholm

Tider

1-3 juni 2018.

Kostnad

3700 kronor. Moms utgår ej.

Anmäl dig här »