UTTRYCKANDE KONSTTERAPI - terapeutiskt workshop

Terapeutiska möten genom konstnärliga språk
2 - 4 november 2018

Inom varje människa finns förmågan att skapa och forma sitt eget liv.
I tider av långvarig stress, sjukdom och livskriser hämmas ofta denna medfödda förmåga.

I arbete med uttryckande konst återfås livsenergin och kreativiteten vilket påverkar hela kroppens förmåga till läkning och att kunna njuta och skapa mening.

Denna workshop vänder sig till Dig som vill pröva på uttryckande konstterapi. Deltagarna träffas under tre hela dagar och får uppleva hur arbetet med konstnärliga språk fungerar såväl terapeutiskt som pedagogiskt. Inga förkunskaper krävs. Ett deltagande i en workshop är även en förutsättning för den som vill söka den två-åriga utbildningen i Uttryckande Konstterapi för kvalificerade praktiker/psykoterapeuter.

 

Uttryckande konstterapi är en terapimetod som utgår från att det inom varje människa finns en kreativ kraft och att hon genom konstnärliga upplevelser och eget skapande kan bearbeta sin historia, söka mening, öka förmågan till samspel och påverka sin utveckling. Arbetsformen är både verbal och icke verbal med inslag av kroppsinriktad metodik. Uttryckande konstterapi integrerar kunskaper från en psykodynamisk människosyn med en relationell psykoterapeutisk syn där just mötet mellan två eller flera subjekt står i fokus. Metoden kan även anpassas till olika pedagogiska sammanhang och i arbete med ledarskap och organisations. I uttryckande konst använder man olika konstnärliga språk; musik, bild, dans och rörelse, drama, teater, lyrik och prosa.

Uttryckande konstterapi kan användas som enbart eller huvudsakligen en icke verbal metodik och har härigenom ett starkt stöd i den psykobiologiska forskning som integrerar anknytningsteoretiska perspektiv (Affect Regulation Theory) och som hävdar betydelsen av att arbeta direkt med affektiva och emotionella tillstånd.

Konstnärliga uttryck ingår som en naturlig del i livets olika faser. De finns i livets början med gungande vaggsånger, härm- tröst- och spegellekar i det intersubjektiva utbytet med spädbarnet - ett utbyte som är direkt och avgörande för en naturlig biologisk tillväxt av det affektiva systemet i hjärnan;  i språkutvecklingen genom rytmer, ljudmelodier, ramsor och danslekar; i vuxenblivandet under tonårstiden, där musiken ofta intar en central plats i sökandet efter innehåll och identitet. Konsten ger form åt upplevelser och erfarenheter som berör de existentiella frågorna: liv - mål - mening - död. Kroppsupplevelser och relationell inlärning skapar en kärna i identitsupplevelse och KroppsSjälv.

 

Uttryckande konst utgår från de erfarenheter som finns "lagrade" i kroppen (i vilken hjärnan är en central del). Vi relaterar till omvärlden genom våra sinnen, förnimmelser, affekter, känslor och språk.Språket består i sig av gester och "melodier" kopplade till affektsystemet och av dess informationsbärande verbala innehållet.

Uttryckande konstterapi arbetar med en multidisciplinär inriktning som vilar på en artistisk tradition där olika konstformer blandas för att ge en helhetsupplevelse.

De metoder som används i terapisammanhang kräver dock av deltagaren ingen som helst utbildning eller särskilda erfarenheter eller förmåga att arbeta med konstnärliga uttryck.

Kostnad

3900 kr Moms utgår ej. Måltider ingår ej.

Tider

2 - 4 november 2018
fredag: 10.00-18.00
lördag: 9.00-18.00
söndag: 9.00-16.00

Plats

Expressive Arts (i Hälsans Hus)
Fjällgatan 23 b
Stockholm.
Behöver du förslag på inkvartering i närheten av institutet går det bra att ringa oss.

Ledare

Margareta Wärja, PhD, leg. psykoterapeut, musikterapeut och utbildningsledare i Uttryckande Konstterapi
Certificate of Advanced Graduate Studies in Expressive Arts, CAGS.

Mer information: 070-749 07 56

Anmäl dig här »