Karin Gerling

Leg psykolog
leg psykoterapeut
tel 0703 88 53 68

 

Jag har varit verksam som psykolog i tjugofem års tid. Under dessa år har jag hunnit arbeta inom flera olika verksamheter, från behandlingshem för missbrukare, kvinnoklinik och medicinklinik, primärvård och psykiatri, till att från millennieskiftet börja arbeta med organisationspsykologi.

Jag driver eget företag sen 2003. Mina uppdrag handlar om att hjälpa enskilda medarbetare/chefer eller arbetsgrupper/ledningsgrupper att utvecklas i sina respektive roller, och att bli ännu bättre på att utföra sitt uppdrag. Det kan vara coaching, handledning, teambuilding eller ledarskapsutbildning/utveckling.

Jag arbetar även med psykoterapi för privatpersoner. Där använder jag olika metoder och tekniker, och min teoretiska utgångspunkt vilar på en psykodynamisk grund. Som diplomerad uttryckande konstterapeut, använder jag även konstnärliga och kreativa uttryck, och dessa inspirerar mig särskilt mycket. Jag tycker om att se människor och verksamheter utvecklas, och jag vet att det finns oändligt stora potentialer inom varje individ och grupp. Att hitta möjligheter som bidrar till att frigöra engagemang, kompetens och glädje är en stark drivkraft hos mig.