Margareta Wärja

Jag är musikterapeut, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, GIM-terapeut och auktoriserad trainer (The Bonny Method of Guided Imagery and Music) samt utbildad lärare i uttryckande konstterapi, s.k. CAGS vid European Graduate School, EGS i Schweiz.
Direkt efter avslutade studier vid Musikhögskolan i Stockholm reste jag i början av 80-talet till Kalifornien för att studera musikterapi med inriktning på psykiatri och psykoterapi. Efter examen stannade jag kvar några år och arbetade inom barn- ungdoms- och vuxenpsykiatrin. Samtidigt studerade jag dansterapi, psykodrama och jungiansk analytisk terapi.

 

I slutet av 80-talet återvände jag till Stockholm och fick möjlighet att bygga upp en enhet för kreativt gestaltande terapier vid Löwenströmska sjukhuset. Parallellt arbetade jag som lärare vid musikterapiutbildningen i Stockholm, där jag nu är tillbaka som lärare på deltid.
Jag har varit ansvarig ledare för den fyråriga utbildningen i uttryckande konstterapi med grundläggande kompetens i psykoterapi sedan 1991.
Ett särskilt engagemang för mig har varit att arbeta med och bistå kvinnor att öka sin kreativitet och skapa en bättre självkänsla. Jag har intresserat mig för hur kvinnors psykiska hälsa är kopplat till kroppens uttryck, symtom och sjukdomar,
Jag har varit PhD-fellow vid Aalborg universitet, där jag i samverkan mellan Expressive Arts, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet bedrivit en omfattande behandlingsstudie med musik och uttryckande konst för kvinnor, som behandlats för gynekologisk cancer. I min privatpraktik arbetar jag främst med GIM-psykoterapi (Guided Imagery and Music).