Musikterapi

GIM (The Bonny Method of Guided Imagery and Music) är en psykoterapeutisk metod som sätter musikupplevelsen i centrum. GIM kombinerar utvald klassisk musik med avspänning, visualisering och samtal. Man behöver ingen kunskap i klassisk musik för att ha utbyte av GIM. Man arbetar med de inre bilder, kroppsförnimmelser, känslor, tankar och minnen som musiklyssningen väcker. Imagery är det engelska ordet för dessa inre upplevelser. GIM ger möjlighet till förändring av fastlåsta reaktionsmönster, till ökad självförståelse samt ger tillgång till kreativa resurser.

GIM är effektiv både som kort- och långtidsterapi, där musiken utgör en trygg och estetisk ram runt de psykiska förändringsprosesserna.

GIM Sessionen

En GIM session varar mellan 1½-2 timmar och består av ett inledande personligt samtal, avspänning, musik-lyssning och ett avslutande samtal. Det inledande samtalet blir utgångspunkt för terapeutens val av musik. Genom en avspänningsövning förbereds för musiklyssningen. Under själva musiklyssningen som vanligvis sker i liggande position, berättar klienten för terapeuten om sina upplevelser. Terapeutens uppgift är att vara lyhörd för musiken och klientens respons på denna, och genom samtal hjälpa klienten att uttrycka sina upplevelser och känslor. Musiklyssningen varar vanligvis 20-40 minuter. Efteråt bearbetas upplevelsen i samtal med terapeuten, ofta kombinerat med bildskapande.