Terapeutiskt workshop i uttryckande konstterapi 2-4 november 2018

Uttryckande konstterapi (Expressive Arts Therapy) är en metod
för psykoterapi och självutveckling och som använder olika konstnärliga språk i den mellanmänskliga kommunikationen.