Två-årig utbildning för terapeuter och andra praktiker med kursstart 5-7 oktober 2018. Välkommen med din ansökan!