Psykoterapi

Expressive Arts erbjuder psykoterapi enskilt och i grupp. Arbetet vilar på psykodynamisk, existentiell och relationell grund. Tillämpning av olika konstnärliga språk ingår som ett fundament i processen.

Målet för de konstnärliga och kroppsinriktade terapierna

  • Människan skall ges möjlighet att utifrån sin naturliga förmåga till växt och utveckling öka förståelsen för sin egen, subjektiva, historia
  • Övervinna hinder i form av irrationell rädsla
  • Uttrycka och reglera känslor
  • Foga ihop sina olika delar till en sammanhängande, existentiell helhet
  • Öka sin förmåga att tänka, känna och handla självständigt
  • Öka sin förmåga att njuta, leka och skapa

SJÄLVUTVECKLING I GRUPP med analytisk kroppspsykoterapi och psykodrama

UTTRYCKANDE KONSTTERAPI
hos legitimerade och/eller diplomerade terapeuter eller hos terapeuter under utbildning med handledning

MUSIKTERAPI hos GIM-terapeuter (The Bonny Method of Guided Imagery and Music)

Läs mer om de olika psykoterapiformerna under respektive rubrik.