Samarbetspartners

Expressive Arts har sedan 20 år ett nära samarbete med Norsk Institutt for Kunst & Uttrykksterapi (NIKUT). Genom ett samarbete mellan NIKUT och høgskolen i Sørøst - Norge (Dramman)  är det möjligt också för svenska studenter att vid denna högskola genomgå en utbildning i expressive arts på masternivå. 

Nätverk

Svenska Institutet för Uttryckande Konstterapi är medlem av "The International Network of Expressive Arts Therapy Training Centers". Nätverket består av institutioner och högskolor som erbjuder utbildningar i uttryckande konstterapi. Som medlem av detta nätverk har Expressive Arts ett samarbete och utbyte med utbildningsanordnare i Canada, USA, Tyskland, Holland, Danmark, Finland, Schweiz, Spanien, Peru och Israel.

Nätverket anordnar ett årligt återkommande Spring Symposium vilket är förlagt till ett europeiskt land.
Spring symposium 2017 med sitt tema - Odin and Freya - Songs of Love and Wisdom - har genomförts i Vadstena 18-23 april. Året symposium genomför i Berlin. Se vidare startsidan!