Cilla Lye

Mitt företag grundades 2005 då jag öppnade upp för olika kurser i självutveckling. Två år seande, 2007, examininerades jag som psykosyntesteraput och har arbetat heltid som terapeut och coach sedan 2010. Med psykosyntesen som grund arbetar jag med att utforska och bearbeta människans livshistoria. Kroppen har en central plats; dessutom använder jag bildskapande, samtal, meditation (är förankrad i den buddistiska traditionen), och olika andra metoder för att öka den intuitiva förmågan och ge plats att lyssna inåt. Andliga frågor och perspektiv är en integrerad del av processen.

För övrigt är jag civilekonom och har studerat marknadsföring och har även andra företagsinriktade kompetenser. Jag har utbildning i EFT (emotionell akupressur), olika former av energimedicin och 12 stegs programmet. Sammantaget har jag en gedigen bakgrund för att kunna följa och stötta olika processer allt från - barns rädslor, frågor genom vuxenlivets tillväxt inom relationer, yrkesrelaterde teman, andlighet - till ålderdomens potential till frihet och expansion.

Jag tar emot individer och par i terapi och håller olika kurser i allt från stresshantering till beröring till polaritetsworkshopar till personlig och andlig utveckling. VälkommenDetta är en exempeltext som du lätt kan byta genom att hålla musen över och trycka på knappen redigera text