bildspel-1

Välkommen till Expressive Arts

och Svenska Institutet för uttryckande konstterapi.
Expressive Arts erbjuder kvalificerade utbildningar och workshops i konstnärligt gestaltande metoder. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med konstnärlig och kroppsinriktad metodik i psykoterapi, självutveckling, pedagogik och handledning.

Det finns en vitalitet, en livskraft, en energi, ett uppvaknande, som genom dig övergår i handling, och eftersom det genom alla tider finns bara en av dig, är detta uttryck unikt. Och om du blockerar det, kommer det aldrig att finnas i något annat medium och gå förlorat.

Spring symposium 2018 Berlin

31. International Expressive Arts Spring Symposium

03. - 08. April 2018 in Berlin

Art as a liberating Act


http://www.springsymposium-berlin.com

Samarbeten

Expressive Arts är medlem av flera internationella nätverk av högskolor, institut och organisationer som samverkar och erbjuder utbildningar inom fältet. Vi har sedan mer än 20 år ett nära samarbete med det Norska institutet Nikut, där du kan utbilda dig till uttryckande konstterapeut på högskolenivå (masterexamen). Introduktionen kan du gå hos oss i Sverige.

Forskning

I januari 2018 har ett forskningsprojekt kring en psykoterapeutisk intervention, Korta Musikresor och bildskapande (uttryckande konstterapi) inom cancervården avslutats. Resultaten redovisas senare under våren. Projektet har genomförts i samverkan mellan fyra parter: Aalborg Universitet, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Expressive Arts Stockholm AB.

Projektet syftar till att mäta effekter och beskriva upplevelser i arbete med onkologisk rehabilitering. En psykoterapeutisk intervention kallad Korta musikresor med bildskapande utvärderas inom projektets ram.

Kontakta oss

Anmäl ditt intresse via vårt kontaktformulär eller kontakta Gunder Forss eller Margareta Wärja.