Stödjande stiftelser & fonder

Grundläggande för projektet har varit ett internationellt doktorandstipendium, som tilldelats Margareta Wärja genom medel från Det frie forskningsråd i Danmark för forskarutbildning i musikterapi vid Aalborg Universitet.

Pilotstudien har kunnat genomföras med bidrag från Helge Ax:son Johnsons stiftelse.

Viss tekniskt utrustning har kunnat inköpas genom bidrag från Olu Jeppsons fond för musikterapi (Kungliga Musikakademien). Denna fond tillsammans med Kungl Musikaliska Akademin har även lämnat bidrag till konferensresor för Margareta Wärja, där hon ges möjlighet presentera forskningsarbetet.

Ekhagastiftelsen har beviljat ett anslag, som finansierar kostnaderna för huvudinterventionen och har härigenom avgjort möjligheten att genomföra forskningsprojektet som en randomiserad studie. Ekhagastiftelsen stöder bl.a. forskning kring integrativ och komplementär metodik.