Utbildningar

Expressive Arts bedriver sedan 20 år kvalificerade utbildningar i konstnärligt gestaltande metoder. Här finner du en översikt över våra utbildningar som alla är på deltid.

Mastertbildning i uttryckande konstterapi
Två-årig utbildning i Uttryckande konstterapi för kvalificerade behandlare.
Ett-årig utbildning i musikterapi: Korta Musik Resor (KMR)
Två-årig utbildning i musikterapi: The Bonny Method of Guided Imagery and Music (GIM)

Människan ses ur ett existentiellt helhetsperspektiv där bärande och meningsfulla relationer och förmågan att skapa sammanhang utgör ett fundament.