Uttryckande konstterapi

Uttryckande konstterapi hos diplomerade och/eller legitimerade terapeuter eller terapeuter under utbildning med handledning.

En konstterapisejour varar en timme. Först samtalar klienten och terapeuten en stund om det som klienten känner är angeläget. Därefter kan klienten dansa, måla, sjunga, skriva en text, spela upp en scen eller använda flera samverkande uttryck för att gestalta de känslor och upplevelser som hon just berättat om. Därefter samtalar klienten och terapeuten igen och ser om några nya perspektiv dyker upp.

Att skapa är att leva och skapandet kan bli en livlina med potentiell läkekraft. Den uttryckande konstterapin hjälper till att erkänna, uttrycka och gestalta det viktiga, angelägna och essentiella i varje människas liv.

I uttryckande konstterapi samlas de konstnärliga modaliteterna:

  • Musik
  • Rörelse / Dans
  • Bild
  • Poesi / Prosa
  • Drama / Teater

De verbala gränserna kompletteras med nya kommunikationsformer. Processen inom eller mellan individerna avgör ögonblicket för byte av konstform. En bild ger en klang ger en rörelse ger en strof ger en skulptur... Resan kan röra sig inåt. Individens historia av erfarenheter med dess effekter av föreställningar och förväntningar får språk. Resan kan röra sig utåt. Mot familjen, den förra eller den nuvarande. Beroende på målet. Eller mot gruppen. Mot organisationen. Mot uppgiften. Nya innebörder lyfter till ytan. Hinder i tanken och känslan får form. Så kan de rämna och lämna plats för den frihet som ökar förmågan att vara kreativ och finna nya perspektiv!

Utbildningsterapi

Hos de studerande vid den fyraåriga utbildningen i uttryckande konstterapi kan du gå i terapi till ett reducerat pris. De studerande erhåller kontinuerlig handledning hos legitimerade psykoterapeuter.

Välkommen att kontakta oss »

Genom svenska riksförbundet för uttryckande konst kan du också komma i kontakt med uttryckande konstterapeuter www.sruk.se