top of page

GDPR för deltagare


Personuppgiftspolicy


För dig som kursdeltagare. Information om personuppgiftsbehandling på Expressive Arts Stockholm AB med bifirma Svenska Institutet för Uttryckande konstterapi.


Trygg hantering av dina personuppgifter


Expressive Arts värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. GDPR har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter - särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.


Terapeuter


Expressive Arts har samverkansavtal med terapeuter och leg psykoterapeuter, vilka var och en har ett eget gdpr-ansvar. För information om hur personuppgifter hanteras av din terapeut/ leg psykoterapeut vänder du dig direkt till hen. Expressive Arts har mailadresser och faktureringsuppgfter för klienter till de leg psykoterapeuter, som är anställda av Expressive Arts, dock inga andra personuppgifter för vilka terapeuterna själva svarar i enlighet med gdpr eller lag.


Vilka uppgifter vill vi ha?


Med personuppgifter avses namn, personnummer, adress, e-postadress och andra, av dig lämnad information/uppgifter som har relevans för ditt deltagande i en specifik kurs-verksamhet.


Vi behöver ditt samtycke


När du tackar ja till en kurs eller utbildning lämnar du ditt samtycke till att Expressive Arts behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk lag.


Varför?


Vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och även för administration, planering, fakturering, handledning, examination och kursintyg.

Vem är personuppgiftsansvarig?


Personuppgiftsansvarig är Gunder Forss,vd, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, gunder.forss@expressivearts.se


Hur länge vi sparar data


Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt. Olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Så länge du är deltagare och maximalt under två år därefter sparar vi dina uppgifter. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid, så följer vi sådana lagar. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas i viss längre tid. Vi sparar uppgifter tills obetald faktura är betald och maximalt under ett år därefter med undantag för uppgifter som vi måste spara enligt bokföringslagen.


Vi sparar kursintyg/behörighetsintyg i 15 år.


Ansökningshandlingar och liknande dokument, som gäller en viss kurs, sparas inte på datamedia.


Dina rättigheter


Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta gunder.forss@expressivearts.se


Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.


Tillgång till dina personuppgifter


– du har rätt att få en bekräftelse på hur vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas (register, mailadress och ev annat).


– du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna


Hur skyddar vi dina uppgifter?


Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta
innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex en minimering av personuppgiftshantering. 

 

bottom of page