Utbildning i Expressive Arts, terapi & personlig utveckling

För dig som vill arbeta med uttryck,

konst och kommunikation i terapi och vård

Den här 2 åriga utbildningen i expressive arts är den enda i Sverige och unik i sitt slag. Den ger dig kompetens att arbeta med konsten som en läkande kraft i möten med människor. Vi utgår ifrån ett helhetsperspektiv där kropp, känsla, tanke och alla sinnen samverkar för att kunna hantera känslomässiga svårigheter och utveckla din inre potential. Grunden för mänsklig utveckling är våra relationer. 

Du kommer att ingå i en mindre kursgrupp som träffas både live i Stockholm och online för att delta i en kreativ och personlig utbildningsresa. Kursstart planerad 28 - 30 oktober 2022.

pexels-lumn-587958.jpeg

Fördelar med vår utbildning

IMG_9369.JPG

Möt din utbildningsledare Margareta

Hej! Att hjälpa människor leva och arbeta mer kreativt och få bättre livskvalitet ger stor glädje och mening. Jag är utbildningsledare och handledare och har undervisat i expressive arts metoder i omkring 30 år både i Skandinavien och internationellt. Det är jag som är huvudlärare i den 2 åriga utbildningen.
 
Dessutom, är jag verksam som konstnärligt inriktad psykoterapeut och möter människor som står i livets utmaningar. Jag brinner för att stötta dem jag möter att utveckla sin fulla potential och kreativitet och få bättre självkänsla och en mer accepterande relation till kropp och
sexualitet. Mitt arbete och människosyn grundas i ett relationellt, existentiellt och holistiskt förhållningssätt. Andliga och spirituella frågor har en viktig plats.
 
Min uppgift i utbildningen är att hjälpa dig att finna dina inneboende resurser och utveckla din kompetens att arbeta med olika konstnärliga språk i terapi och personlig utveckling.

till hemsidan tvååriga copy.png

Möt din lärare Anita

Min särskilda uppgift och kompetens i den 2 åriga utbildningen handlar om att bistå dig att utveckla din kreativa sida och konstnärliga förmågor parallellt med ditt lärande kring praktisk kunskap och teori. Det innebär att du får hjälp och stöd att vara i en kreativ process i din vardag över tid. Den konstnärliga akten i nuet innehåller förändring och ett utforskande av livet. Skapandet är en grund och en närande källa i arbetet med andra människor.

 

Jag har en professionell bakgrund inom film och har varit verksam som filmproducent under många år och ansvarat för stora produktioner. Den visuella berättarkonsten ligger mig varmt om hjärtat. Film är ett medium där alla konstarter ryms.

 

För 17 år sedan påbörjade jag den fyraåriga utbildningen i uttryckande konstterapeut (expressive arts). Ett av de bästa beslut jag tagit! Nu medverkar jag som lärare i den 2 åriga utbildningen och möter människor genom samtal och konstnärligt skapande i samverkan med Expressive Arts i min praktik.

Ny utbildning startar hösttermin 2022!

Utbildningsprogrammet 

Utbildningen Expressive arts i terapi och personlig utveckling innehåller 12 moduler med 6 tillfällen per år (ca 375 lärarledda undervisningstimmar). Du kan bo var som helst i Sverige (eller Skandinavien) och studera hos oss och du kan arbeta parallellt. Vi möts i vackra lokaler på Södermalm i Stockholm och via webinarier på Zoom. 

 

Den lärarledda undervisningen för varje modul sträcker sig över tre dagar (fredag - söndag). Olika kompetensområden fördjupas i de 12 modulerna (länk). Dessa relateras till konst, terapi, vård och personlig utveckling. Till varje modul hör specifik kurslitteratur och färdighetsövningar. Du tränar på att integrera metodiken i en mindre arbetsgrupp. 

Utbildningen är indelad i fyra delar för att öka din kompetens steg för steg:

 

 • Modul 1 – 3 Möt dig själv i konsten – grunderna i expressive arts.

 • Modul 4 – 6 Metodik I – Skapa trygghet genom konst och kommunikation.

 • Modul 7 – 9 Metodik II – Arbeta med stress, kriser, trauma och läkande.

 • Modul 10 – 12 Metodik III – Integration, fördjupning och vägen vidare.

Du får tillgång till en digital portal med personlig inloggning för att hämta instuderingsmaterial, kommunicera och ta del av inspelade föreläsningar och metodikundervisning. Plattformen med det samlade kursmaterialet blir en resurs som du kan återvända till under dina studier. Du får hjälp att hålla fast i drömmen om att arbeta med konsten inom ramen för ditt yrke.

Möt dig själv i konsten - eget konstnärligt arbete

Under utbildningen arbetar du med någon form av eget konstnärligt projekt. Detta är grunden. Syftet är att stödja, pröva nytt och utveckla kreativiteten och det egna skapandet. Du ökar därmed förståelsen och förmågan att använda konstnärlig metodik med andra. Du får både lärarlett individuellt stöd och en studiekamrat i kursgruppen som ett bollplank. Arbetet redovisas under sista terminen. Du kommer också inspireras att gå på olika kulturevenemang för påfyllnad och inblick i skilda konstformer. 

Egen terapi

Du genomför minst 15 sessioner med egenterapi hos en expressive arts terapeut. Processen hjälper dig uppleva och förstå djupet och kraften i dessa metoder för att läka tidigare emotionella svårigheter, finna resurser och ökad kreativitet i livet. Arbetet visar hur man använder intermodal konstnärlig metodik i syfte att lära känna sig själv bättre.

Praktik

I programmet ingår att genomföra tre olika praktikuppgifter under handledning. Pröva att ta in metodiken i olika professionella sammanhang. Genomföra en process med en klient över en termin. Leda två workshops med olika målgrupper. 

Handledningen sker i mindre grupp tillsammans med en handledare med lång erfarenhet av expressive arts inom vård, omsorg, kyrka, skola och behandling.

pexels-rfstudio-3817684.jpg
image002.jpg
pexels-samson-katt-5256712.jpg
pexels-kevin-bidwell-2114759.jpg

Är utbildning i Expressive Arts i terapi & personlig utveckling rätt för mig? 

pexels-rfstudio-3817533.jpg
pexels-deeana-creates-1646953.jpeg
pexels-boris-pavlikovsky-7714362.jpeg
pexels-rfstudio-3867204.jpg

Ja, detta är rätt för mig! Vad gör jag nu?

Först – en workshop i Expressive Arts

 1. Välkommen att helt kravlöst och lekfullt pröva på att möta dig själv i konsten tillsammans med andra.

 2. Du börjar med tre dagars introducerande workshop med fokus på personlig resa och inspiration genom expressive arts metodik. 

 3. För att ansöka till utbildningen är detta första steget. Det ger dig en upplevelse av hur en terapeutisk grupprocess fungerar med konsten i fokus. 

 4. Workshopen betalas separat och kan genomföras utan avsikt att gå utbildningen.

Ansökan

Du ansöker till utbildningen genom att fylla i ansökningshandlingarna och bifogar de dokument som efterfrågas. Ansökan skickas till margareta.warja@expressivearts.se Behöriga sökanden kallas till en intervju (kan ske via videolänk).

Kostnad

Avgift för utbildningen: 23 000 ex moms per termin. Välj mellan två betalningsplaner:

 • Två fakturor per år var sjätte månad.

 • Autogiro med dragning varje månad (i enlighet med överenskommen tidsplan).

 

Nedladdningsbara pdf:er för ansökan och kursplan

Kursplan, litteraturlista och program gäller för pågående utbildning - uppdaterat program är under planering. Varmt välkommen med din ansökan!

 

Allt personligt material behandlas konfidentiellt och i enlighet som vårt regelverk för kravet på GDPR.

 
Utbildningsgrupp i soliga Biskops Arnö på en äng

Från tidigare workshops och utbildningar

Innan du går...

Prenumerera på vårt inspirations- och nyhetsbrev och få en gratis musikmeditation för Självacceptans och Kreativitet!

Följ oss på Instagram och Facebook för regelbundna uppdateringar och spännande nyheter! 

 • Facebook - svarta cirkeln
 • Instagram - svarta cirkeln
 • YouTube

Utbildningen har gett mig en helt ny utgångspunkt varifrån jag kan se, inte bara på mitt arbete, utan på livet, existensen.

- Anna Johansson, kulturarbetare och bildpedagog

Att gå Expressive Arts utbildningen innebar att jag kände att jag äntligen kom hem. Jag kom hem dit jag hör hemma som terapeut och människa. Mitt hjärta dunkar i samma takt som Expressive Arts.

- Petra Danielsson, socionom

Expressive Arts metoder och djupa kunskap i terapi och självutvecklingsarbete är en fantastisk källa till både kraft och vila.

- Jessica Eldenstjärna,

konstnär, Dipl. uttryckande konstterapeut, konstpedagog

många böcker i bibliotek på hyllor