top of page
pexels-rfstudio-3817566_edited_edited.jpg

Utbildning i konstnärlig metodik i
Expressive Arts

För dig som vill arbeta med olika konstuttryck, skapande, samtal & kommunikation i terapi, vård & pedagogik

Start HT 2024

 • Är du en konstnärssjäl och professionell hjälpare som behöver inspiration och utveckling? 

 • Saknar du tid och plats att leva med större kreativitet i arbetet och vardagen?

 • Vill du använda konst och skapande som verktyg för att hjälpa andra och värna om dig själv?

 • Drömmer du om att använda konstnärliga uttryck som en läkande kraft i ditt yrke?

 • Längtar du efter att öppna nya dörrar för kreativitet i ditt eget liv och arbete?

Vår unika 2-åriga Expressive Arts-utbildning är den enda av sitt slag i Sverige, och ger dig kompetens att använda olika konstuttryck för personlig utveckling och läkande i möte med andra. Institutet Expressive Arts Stockholm har lång och välgrundad erfarenhet (35 år) av att genomföra utbildningar inom området. Vi utgår ifrån ett holistiskt perspektiv där body - mind - spirit samverkar för att möta och hantera känslomässiga kriser och tidigare erfarenheter, och frigöra varje individs inneboende resurser och potential.

Nästa utbildning planeras starta i oktober 2024. Du har möjlighet att påbörja vissa delar redan nu. Antagning pågår! 

Ta steget mot en mer kreativ & meningsfull framtid!

Utbildningsprogram, 2022, 2årig utbildning, expressive arts .png

Varför välja vår utbildning?

Margareta Wärja, utbildningsledare och expressive arts psykoterapeut. Mogen kvinna i lila klänning och blont långt hår med pärhalsband och påskliljor.

Möt din utbildningsledare Margareta

Att hjälpa människor leva och arbeta mer kreativt och få bättre livskvalitet ger mig stor glädje och mening. Jag leder utbildningen i Expressive Arts och har undervisat i dessa metoder i ca 35 år, både i Skandinavien och internationellt. Detta blir den sista 2-åriga utbildning innan jag, åtminstone delvis, går i pension. 

Jag är Musikterapeut, Utryckande Konstterapeut, GIM terapeut och Legitimerad Psykoterapeut och handledare i psykoterapi. Jag har forskat på musik- och Expressive Arts metodik i onkologisk rehabilitering för kvinnor. I min privatpraktik träffar jag människor som står i livets utmaningar (arbetar både på svenska och engelska). Jag brinner för att stötta dem jag möter att utveckla sin fulla potential och kreativitet och få bättre självkänsla och en mer accepterande relation till kropp och sexualitet. Mitt arbete och människosyn grundas i ett relationellt, existentiellt och holistiskt förhållningssätt. Andliga och spirituella frågor har en viktig plats, liksom att skapa mening och livgivande livsinnehåll.

Min uppgift i utbildningen är att leda arbetet, undervisa och i teori, metodik och aktuell forskning inom området. Jag vill hjälpa dig att finna dina inneboende resurser och utveckla din kompetens för att arbeta med människor i konstnärlig metodik i Expressive Arts. 

Är utbildning i konstnärlig metodik i Expressive Arts rätt för mig? 

Abstract Painting

Utbildningen

Startar oktober 2024

2 år

12 moduler

12 helger

 • Deltidsutbildning

 • Vi möts i vackra lokaler på Södermalm i Stockholm och via interaktiva webinarier på Zoom.

 • 4 delkurser med 3 moduler i varje kurs.

 • 12 moduler, 9 live och 3 via Zoom (6 tillfällen per år, på helger).

 • 15 onlineföreläsningar/seminarier via Zoom.

 • Ca 400 lärarledda timmar.

 • Utbildningsgruppen utgör en källa till interpersonellt och kreativt lärande.

 • Du kan arbeta parallellt med studierna. 

 • Bo var som helst i Sverige (eller Norden) och studera hos oss.

 • Kursinnehållet omfattar undervisning i b.la. olika konstuttryck, kreativitet och skapande som kommunikation och livshållning, existentiell hälsa, Expressive Arts metodik genom olika konstformer, sagor och myter, terapeutiskt förhållningssätt och samtalsmetodik, anknytningsteori, kris och stresshantering, stabilisering efter trauma, samt ditt lärande och personliga utveckling genom eget konstnärligt skapande.

 • Bli Certifierad i Konstnärlig Metodik i Expressive Arts.

 • Antalet platser är begränsade, antagning pågår.

​Reservation för ändringar*

international expressive arts training network.png
MIAA public lecture 2024 Facebook Post.png

Arbetsmöjligheter

Inom Expressive Arts finns en mängd olika arbetsmöjligheter och vägar att utforska efter avslutade studier. Din egen drivkraft, drömmar och grundutbildning är dina bästa hjälpare för att skapa ett yrke med Expressive Arts metodik som kompetensutveckling. Du kan bygga vidare på ditt yrkeskunnande och använda dig av den nya kunskap och metodik som utbildningen ger.

Den 2-åriga deltidsutbildningen ger dig en unik och specialiserad kunskap att tillämpa Expressive Arts i personlig och professionell utveckling, individuellt eller i grupp. Det kan innebära att arbeta med dessa metoder i olika former av behandling, omsorg, själv- och grupputveckling. Eller för andra pedagogiska mål inom vård, skola och arbetsliv, allt beroende på ditt arbets- och kompetensområdet, till exempel inom hälso- och sjukvård, skola, specialpedagogik, folkhögskola, kyrka/församlingsarbete eller inom team och organisationsutveckling.

Andra har parallellt med sin anställning byggt upp ett eget företag eller initierat olika projekt där man erbjuder Expressive Arts terapi/personlig utveckling/stöd.

Please visit MIAA website for more information Tickets can be purchsed through Eventbrite.

“Exa utbildningen betydde att jag blev bekväm med olika uttrycksätt och började genast använda det vi lärde oss i olika situationer och sammanhang i mitt arbete som diakon i Umeå pastorat. I samtal så använder jag numera musik, rörelse och bild som ett sätt för mina kontakter att gestalta det som pågår i deras liv. Även i sorgegrupper och som start in i exempelvis en temadag för personalgrupper eller volontärgrupper. Och som avlastning för mig själv när jag varit i känslomässigt krävande situationer i kris och katastrof. Har fått många insikter om mig själv och att det finns hjälp att få av konsten och leken i arbetet och när livets svårigheter känns övermäktiga.”

— Monica Lundgren, Diakon

Utbildningsprogrammet 2024 version 2.png

KOMPETENS &

Behörighet

För att vara behörig behöver du antingen ha en utbildning på universitet, högskola eller annan kvalificerad utbildning. Relevant arbetslivserfarenhet, och deltagande i självutveckling, är liksom utbildning inom kreativa och konstnärliga metoder meriterande. Individuell bedömning görs. Det krävs dock ingen särskild utbildning i konst eller konstnärliga språk. 

Utrustning, material och förutsättningar

Du behöver en välfungerande dator med wifi och ordbehandlingsprogram, samt tillgång till skrivare. En del av undervisningen sker på Zoom. Hemma behöver du ha tillgång till eget konstnärsmaterial. Det är också nödvändigt att ha en prenumeration på en musikplattform för streaming (som Spotify eller Itunes).

 

Kurslitteraturen är på akademisk nivå. Det förutsätter studievana samt att du är bekväm med att läsa litteratur och teoretiska artiklar på både engelska och svenska.

Du som studerande behöver motivation och förmåga att genomföra studierna på egen hand och i dialog med lärare, kurskamrater samt via material på kursplattformen. Antalet plaster är begränsande.

Utbildningsprogrammet 2024 version 2 (2).png

Exempel på utbildningsbakgrund

hos tidigare studerande som ger behörighet:

 • Arbetsterapeut

 • Beteendevetare

 • Certifierad coach

 • Diakon

 • Förskolepedagog

 • Fysioterapeut

 • Konstnär

 • Läkare (med ev. specialistkompetens)

 • Organisationskonsult

 • Pedagog

 • Psykolog, Psykoterapeut

 • Pastor, Präst

 • Sjuksköterska

 • Socionom, Kurator

 • Specialpedagog, Socialpedagog

Utbildningsprogrammet 2024 version 2 (2)_edited_edited.png

Höjdpunkter i innehållet

 • Praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper att använda konstnärliga uttryck som ett kraftfullt verktyg för att stödja människors välbefinnande i enlighet med Expressive Arts tvärteoretiska grund.

 

 • Lärarledd upplevelsebaserad undervisning under 12 moduler med fokus på metodik under tre dagar (fredag - söndag. Obs, den avslutande modulen varar fyra dagar).

 

 • 2-timmars seminarier via Zoom med inriktning på teori och föreläsning en måndagkväll efter varje modul.

 

 • Varje modul har specifik kurslitteratur och övningar för färdighetsutveckling. Du övar på att tillämpa metodiken i mindre grupper utanför lektionerna.

 

 • Tillgång till en digital portal med personlig inloggning för att hämta instuderingsmaterial och ta del av inspelade föreläsningar och metodikundervisning. Plattformen blir en resurs som du kan återvända till under dina studier.

 

 • Arbeta med ett eget kreativt projekt under hela utbildningen där ditt skapande blir en kraftkälla. Du får stöd i gruppen och av lärare.

 

 • Inspirerande gästlärare från Skandinavien och internationellt med en bred expertis inom en rad kompetensområden.

 

 • Träna i fördjupande samtal och lära dig leda arbetet i förhållande till ett utvecklingsbehov (individ, grupp) eller mot lösningar av kriser och sociala problem.

 • Tre olika praktikuppgifter under lärarledda instruktioner och med handledning. Praktiken är ett fundament för att kunna tillämpa Expressive Arts inom ramen för ditt kompetensområde och utveckla ny kunskap:

 1. Pröva att ta in Expressive Arts metodiken i dina aktuella professionella sammanhang.

 2. Leda två workshops med olika målgrupper   (en tillsammans med en studiekamrat).

 3. Arbeta med en klient i en process över en termin under handledning i en mindre grupp. 

 • Under hela utbildningen får du personligt stöd och feedback från våra lärare och kurskamrater att utveckla en lekfull och levande relation till olika konstnärliga uttrycksformer.

 • Genomgå minst 12 sessioner med egenterapi hos en Expressive Arts terapeut (betalas utöver kursavgiften). Terapin kan påbörjas och genomföras även innan utbildningen startar. Den kan ske som en kombination av live och online sessioner. Processen hjälper dig att läka emotionella svårigheter, finna resurser och öka kreativiteten. Du får uppleva hur Expressive Arts hjälper dig i din självutveckling, och förstå både djupet och kraften i dessa metoder.

 • Du bjuds in i ett större sammanhang - ett community - med likasinnade människor som verkar i ett nätverk av Expressive Arts institut runt om i världen. 

 • Efter utbildningen kan du använda Expressive Arts i självutveckling - individ eller grupp/ organisation/ eller för andra pedagogiska mål inom vård, skola och arbetsliv, beroende på ditt eget arbets- och kompetensområde. 

Utbildningsprogrammet 2024 version 2.png

Utbildningen är indelad i 4 kurser med 3 moduler i varje för att öka din kompetens steg för steg:

Kurs 1 Grunderna i Expressive Arts – Kroppen, konsten & självbilden.

Kurs 2 Metodik A – Imaginationen & existentiell hälsa.  

Kurs 3 Metodik B Kris & trauma - läka genom konstnärliga uttryck

Kurs 4 Integration – Leka - skapa - läka - leva 

Digital portal

Du får tillgång till en digital portal med personlig inloggning för att hämta instuderingsmaterial, kommunicera och ta del av inspelade föreläsningar och metodikundervisning. Plattformen med det samlade kursmaterialet blir en resurs som du kan återvända till under dina studier.

blue-abstract-painting-1568607.jpg

Praktik

I programmet ingår att genomföra tre olika praktikuppgifter under lärarledda instruktioner och med handledning. Praktiken är ett fundament för att kunna tillämpa Expressive Arts inom ramen för ditt kompetensområde och utveckla ny kunskap.

1. Pröva att ta in Expressive Arts metodiken i dina olika professionella sammanhang. Vi kallar detta "Gräv där du står." 

2. Led två workshops med olika målgrupper (en tillsammans med en studiekamrat). 

3. Arbeta med en klient i en process över en termin under handledning. 

Handledningen ges i mindre grupp tillsammans med en handledare med lång erfarenhet av expressive arts.

Egenterapi

Du genomför minst 12 sessioner med egenterapi hos en Expressive Arts terapeut. Detta arbete kan påbörjas och genomföras innan utbildningen startar hos behörig terapeut. Det kan ske som en kombination av live och online sessioner. Processen hjälper dig uppleva och förstå djupet och kraften i dessa metoder för att läka tidigare emotionella svårigheter, finna resurser och ökad kreativitet i livet. Arbetet visar hur man använder Expressive Arts metoder för att lära känna dig själv bättre. 

IMG_3803.HEIC
IMG_1343.JPG

Möt dina lärare

Malin Wästlund

Leg. fysioterapeut, expressive arts psykoterapeut, lärare & handledare i expressive arts 

Gabriella Rudstam

PhD, Leg. psykoterapeut,
handledare i psykoterapi,
Cert. EMDR handledare,
musikterapeut, GIM-terapeut,
uttryckande konstterapeut,
hypnosterapeut

IMG_0147_edited_edited.png

Gunder Forss

Leg. psykolog,
Leg. psykoterapeut,
bioenergetisk terapeut,
CAGS, lärare, handledare & VD för Expressive Arts Stockholm

external-file_edited_edited.jpg

Margareta Wärja

PhD, leg. psykoterapeut, 

musik - uttryckande konstterapeut, handledare & lärare i psykoterapi,
GIM-terapeut, CAGS

utbildningsledare

Expressive Arts Stockholm

Anita Båge

Dipl. Uttryckande konstterapeut med grundläggande kompetens

i psykoterapi (steg 1), psykodramaledare & filmproducent

Maja Thune

Dipl. Uttryckande konstterapeut, yogalärare, författare, föreläsare, initiativtagare till evenemanget "Kärlek som medicin", en rörelse inom norsk psykiatri för human vård

Maja Thune_edited.jpg

Erika Sinander

Leg. psykoterapeut,

Leg. arbetsterapeut,

Dipl. uttryckande konstterapeut & psykodramaledare,

CAGS, handledare & lärare i psykoterapi 

Meyer_Melinda_001_edited.jpg

Melinda Meyer

PhD, utbildningsledare vid Norsk Institutt for Kunst & Utrykksterapi, CAGS, Professor vid European Graduate School (EGS),
psykodramaregissör,
bioenergetisk terapeut

Markus- Scott Alexander

PhD, Dipl. Uttryckande konstterapeut, REAT, Grundare av Expressive Arts Without Borders, Direktör för World Arts Organization & Författare

196a2da9-c505-42cd-a680-662f187c663f_790x1000_edited.jpg

Jessica

Eldenstjärna

Konstnär, Dipl. Uttryckande konstterapeut med grundläggande kompetens i psykoterapi (Steg 1), 
Mindfulnessledare på Moderna Museet

Utbildningsprogrammet 2024 version 2.png

CERTIFIERING

MIAA public lecture 2024 Facebook Post (1).png

Efter slutförd utbildning med godkända arbetsuppgifter och praktik, erhåller den studerande en Certifiering i Konstnärlig Metodik i Expressive Arts. 

Under hela utbildningen sker kontinuerlig reflektion och feedback från lärarna av den studerandes integrering av kunskap och professionella utveckling i Expressive Arts. Syftet är att ge stöd och vägledning i läroprocessen som sker på flera parallella plan.

Närvaro är obligatorisk vid samtliga moduler och online-föreläsningar. Det innebär att den studerande förväntas delta i samtliga utbildningsmoment, samt genomföra tilldelade uppgifter, praktik och skriftliga hemuppgifter. Vid frånvaro ska den studerande själv ansvara för att kompensera för förlorad undervisning och genomföra de ersättningsuppgifter som anvisas av ansvarig lärare. Om extra undervisning krävs kan det det innebära en merkostnad.

Innehållet, litteraturen och kursplanen har blivit granskade av en expertgrupp som besitter kunskap om Expressive Arts som studieområde, kompetens och forskningsfält.

external-file_edited.png
MIAA public lecture 2024 Facebook Post (2).png

Expressive Arts Stockholm är en del av The International Network for Expressive Arts Training Centers vilket utgör en professionell global kontext och samfund med en gemensam värdegrund för arbete med intermodal metodik inom expressive arts inom områden såsom terapi, pedagogik, coaching och fredsfrämjande arbete.

Utbildningen har gett mig en helt ny utgångspunkt varifrån jag kan se, inte bara på mitt arbete, utan på livet, existensen.

- Anna Johansson, kulturarbetare och bildpedagog

Expressive Arts metoder och djupa kunskap i terapi och självutvecklingsarbete är en fantastisk källa till både kraft och vila.

- Jessica Eldenstjärna,

konstnär, Dipl. uttryckande konstterapeut, konstpedagog

Att gå Expressive Arts utbildningen innebar att jag kände att jag äntligen kom hem. Jag kom hem dit jag hör hemma som terapeut och människa. Mitt hjärta dunkar i samma takt som Expressive Arts.

- Petra Danielsson, socionom

Utbildningsgrupp i soliga Biskops Arnö på en äng

Från tidigare workshops och utbildningar

DIN

INVESTERING

 • Workshop: 4400 kr. Moms utgår ej (betalas separat)

 

 • Avgift för utbildningen: 25.800 kr ex moms per termin

 

 • 12 sessioner egenterapi: ca 1000 kr per session (betalas direkt till terapeuten, priset kan variera mellan terapeuter)

 

 • Kurslitteratur: uppskattningsvis ca 6000 - 8000 kr. Böcker kan köpas billigare begagnat eller lånas på bibliotek. Artiklar, kapitel och annat kursmaterial laddas upp i portalen för nedladdning.

 

 • Totalkostnad för utbildningen: ca 103 000 kr ex moms (exkluderat workshop, litteratur och egenterapi)

Please visit MIAA website for more information Tickets can be purchsed through Eventbrite.

BETALNING

Eftersom vår utbildning inte stöds av CSN, har vi utformat en flexibel prisstruktur.

 • I normalfallet betalar du mot faktura för varje termin i förskott

 • I enskilda fall kan avgiften med räntetillägg och adm. avgift amorteras per månad

 • Expressive Arts tar rutinmässigt en kreditupplysning för den som söker utbildningen

När du har antagits får du ett kontrakt som bekräftar att du har en plats på utbildningen. Du bekräftar innehållet genom att signera kontraktet. För att säkra din plats betalar du även en deposition om 8000 kr (+ moms). Detta räknas som ett förskott på första terminsavgiften. Om du senast 1 augusti lämnar återbud återbetalas 50% av depositionen. Vid återbud därefter sker ingen återbetalning.

DIN

CERTIFIERING

 • Expressive Arts Stockholm är medlem i The International Network for Expressive Arts Training Centers och delar en gemensam värdegrund för intermodal metodik inom områden som terapi, pedagogik och coaching.

 • Innehållet, litteraturen och kursplanen har granskats av en expertgrupp inom Expressive Arts området.

 • Efter avslutad utbildning och godkända arbetsuppgifter erhåller du en Certifiering i Konstnärlig Metodk i      Expressive Arts. 

Please visit MIAA website for more information Tickets can be purchsed through Eventbrite.

DETTA

INGÅR I UTBILDNINGEN

 • Studera flexibelt i hybridformat med live och distansträffar

 • Praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper i EXA

 • Upplevelsebaserad undervisning i 12 moduler med ca 400 lärarledda undervisningstimmar

 • Lärarledd undervisning live i Stockholm (9 moduler)

 • Lärarledd undervisning på Zoom (3 moduler)

 • Föreläsningar/seminarier på Zoom (ca15 tillfällen)

 • Kursinnehåll som omfattar EXA metodik, konst, kreativitet, terapi, samtalsmetodik, kris, stress, trauma, samt ditt lärande och personliga utveckling

 • Arbeta med ett eget kreativt projekt

 • Inspirerande gästlärare från Skandinavien och internationellt med en bred expertis inom en rad kompetensområden

 • Tillgång till en digital portal med privat inloggning för inspelade videoföreläsningar, instuderings-material och extramaterial

 • Nedladdningsbara PDF:er för fördjupning

 • Specifik kurslitteratur och metodikövningar

 • Du bjuds in i ett sammanhang med likasinnade människor som verkar i ett nätverk av Expressive Arts institut runt om i världen

 • Lär dig använda nätverket inom olika professionella områden för din egen utveckling

 • Tre olika praktikuppgifter, varav ett individuellt klientarbete under handledning i mindre grupp

 • Personligt stöd och feedback av lärare och kurskamrater

 • Träna i fördjupande samtal

 • Efter slutförd utbildning uppfyller du kraven för certifiering i Konstnärlig Metodik i Expressive Arts

Ja, detta är rätt för mig! Vad gör jag nu?

HUR DU

ANSÖKER

4 ENKLA STEG

Delta i en workshop för att se om det är rätt väg för dig! Workshopen ger dig en upplevelse av hur en terapeutisk grupprocess fungerar med olika konstuttryck i samverkan. Under tre dagar får du kravlöst prova på Expressive Arts metoder, möta lärare och  får mer information om utbildningen (obs, workshopen betalas separat.) Anmäl dig här eller via knappen nedan!

Ansök till utbildningen genom att ladda ned dokumentet nedan. Skicka ansökan via formuläret längre ned på denna sida eller maila direkt till margareta.warja@expressivearts.se

 

Ansökan är nu öppen. Har du inte deltagit i en workshop men vill ansöka till utbildningen, kontakta Margareta via mail.

Intervju: Behörig sökande kallas till en intervju på Zoom eller träffas i lokalerna hos Expressive Arts Stockholm, Fjällgatan 23b.

Antagningsbesked & kontrakt: Blir du antagen tecknas ett kontrakt mellan dig och Expressive Arts Stockholm. Undertecknat kontrakt skickas tillbaka via mail  (eventuellt via digital signering med bankid) eller lämnas in till Expressive Arts Stockholm efter överenskommelse.

Varmt välkommen med din ansökan!

“There’s only one corner of the universe you can be certain of improving, and that’s your own self”

— Aldous Huxley

Please visit MIAA website for more information Tickets can be purchsed through Eventbrite

LADDA NED ANSÖKAN &

KURSPLAN

Ansökan och frågor
ung kvinna med brunt uppsatt hår som lär ut musik instrument till ett litet barn.
penslar med färg och tavla i lila, rosa och gult
äldre kvinna i svartvitt med fina naglar, glasögon och svart hatt som skrattar.
 • Jag är intresserad av expressive arts och vill pröva på. Hur gör jag?
  Härligt att du är intresserad av expressive arts! Som ett första steg rekommenderar vi att du deltar i en workshop. Vårt öppna och kreativa rum ger dig friheten att utforska utan krav på prestation – här är det plats för lek, skratt och allvar. Du får en unik möjlighet att hålla din kreativitet levande och utforska kraften i konstnärliga uttryck för att skapa djupgående förändringar i ditt liv, eller ge dig en berikande 'boost'. Läs mer och anmäl dig här: https://www.expressivearts.se/workshops
 • Jag är intresserad av er tvååriga utbildning. Vad kostar den?
  Eftersom vår utbildning inte stöds av CSN, har vi utformat en flexibel prisstruktur: Utbildningsavgift: 25.800 kr ex moms per termin. Två fakturor per år var sjätte månad Avgiften fördelas över tolv månader mot en mindre administrativ avgift
 • Hur ansöker man och hur går antagningen till?
  Vi tar redan nu emot ansökningar inför nästa utbildningsstart! Du ansöker till utbildningen genom att fylla i ansökningshandlingarna och bifogar de dokument som efterfrågas. Klicka på länkarna nedan för att ladda ned PDF:erna. Ansökan skickas till: margareta.warja@expressivearts.se Behöriga sökanden kallas till en intervju (kan ske via videolänk). När en sökande antagits kan denne påbörja vissa kursmoment innan utbildningen startar. Det innebär att du har möjlighet att komma igång med utbildningsprocessen vilket kan inspirera och vara till hjälp under kunskapsresan. Nedladdningsbara pdf:er för ansökan och kursplan ​ Kursplan, litteraturlista och program gäller för pågående utbildning. Dokumenten nedan uppdateras under våren 2023. Översikt kursplan 2022 - 2024. Utbildningsprogram 2022 - 2024. Litteraturlista (2021 - 2023. Litteraturlista revideras inför kursstart.) Ansökan Allt personligt material behandlas konfidentiellt och i enlighet som vårt regelverk för kravet på GDPR.
 • Kan man arbeta med expressive arts?
  Absolut! Expressive arts metoder kan användas inom olika typer av behandling, omsorg, personlig och grupputveckling. Det är också hjälpsamt för undervisning inom områden som vård, skola och arbete, beroende på ditt yrkesområde. Tidigare studenter från vår tvååriga utbildning har använt dessa färdigheter i sina nuvarande jobb. Till exempel inom sjukvård, friskvård, skola, specialundervisning, eller inom team- och organisationsutveckling. Läs mer om utbildningen här: https://www.expressivearts.se/utbildning-i-expressivearts Andra har även startat egna företag eller initierat projekt inom expressive arts terapi, personlig utveckling eller stöd. Det finns många möjligheter! Expressive Arts Stockholm är också medlem av The International Network of Expressive Arts Therapy Training Centers: https://www.facebook.com/InternationalNetworkEXAtraining/ Det här nätverket består av olika skolor och högskolor som erbjuder utbildningar inom expressive arts terapi. Genom detta nätverk samarbetar vi med utbildningsanordnare i flera länder som Kanada, USA, Tyskland, Holland, Danmark, Finland, Schweiz, Spanien, Peru och Israel. Varje år organiserar nätverket en årlig Spring Symposium, som äger rum i olika europeiska länder.
 • Vilken behörighet krävs för att antas?
  Utbildningen vänder sig till dig som är verksam inom socialt, pedagogiskt och/eller omvårdande arbete och som önskar tillägna dig en fördjupad människosyn och utveckla en kreativ och praktisk metodik som kan användas inom det egna arbetsområdet eller utvidgas till nya områden. Exempel på utbildningsbakgrund hos tidigare studerande: fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, certifierad coach, psykolog, psykoterapeut, läkare, socionom, kurator, diakon, präst, specialpedagog, socialpedagog, beteendevetare, organisationskonsult. Du behöver antingen ha en utbildning på universitet/högskola och/eller annan relevant yrkeserfarenhet. Relevant arbetslivserfarenhet räknas som meriterade om formell högskoleutbildning saknas. Det krävs ingen utbildning i konst eller konstnärliga språk.
 • Vilken teoretisk grund vilar Expressive Arts på?
  Expressive arts vilar på en integrativ (tvärvetenskaplig) psykologisk teoriutveckling. Det involverar anknytningsteori, utvecklingspsykologi, psykodynamisk och existentiell teori, fenomenologi, kliniska studier och kreativ/konstnärlig metodik. Basen för en terapeutisk process och personlig utveckling startar i emotionella och affektiva tillstånd i kroppen, genom konstnärliga, icke verbala språk för att därefter uttryckas genom berättelser i ord och samtal. Den fenomenologiska hållningen innebär att vi utgår från våra sinnen och den subjektiva upplevelsen av ett fenomen (som en bild, musik eller möte med naturen) utan att ha en förutbestämd tolkningsram. Genom konsten kan vi människor ge form och gestalt åt våra livserfarenheter och därmed få nya perspektiv.
 • Finns det forskning som stöder Expressive Arts metodiken?
  Absolut! Expressive Arts metoden har en stark vetenskaplig grund och stöd från empiri. Här är några korta exempel på studier där vi varit engagerade: 1. Mellan 2010 och 2018 deltog Expressive Arts Stockholm i en klinisk studie inom onkologisk rehabilitering, i samarbete med Aalborgs Universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Studien leddes av Margareta Wärja (inom ramen för hennes doktorandstudier). Resultaten visade signifikant minskad depression, ångest och oro samt ökad livskvalitet. 2. I Norge genomförde vår samarbetspartner NIKUT en omfattande randomiserad studie där expressive arts behandling implementerades för minderåriga flyktingar (EXIT). De som genomgick gruppterapi visade betydligt bättre förmåga att hantera vardagens påfrestningar jämfört med en kontrollgrupp. Den positiva påverkan höll i sig över tid. Läs mer här: https://flyktning.net/ressurs/exit-film-av-solve-skagen-og-melinda-ashley-demott 3. En ny randomiserad studie fokuserade på expressive arts metodik i grupp för personer som upplevt trauma (PTSD). De preliminära resultaten visar starkt stöd för metoden. Forskningsledare är doktorand Gabriella Rudstam, en av våra medarbetare och handledare vid vår tvååriga utbildning. Mer om vetenskapligt stöd för expressive arts inom skola och pedagogik finner du här
 • Hur kan man arbeta med detta efter utbildningen?
  Den 2 åriga deltidsutbildningen ger dig en unik och specialiserad kompetens att tillämpa expressive arts i terapi och personlig utveckling. Det kan innebära att arbeta med dessa metoder i olika former av behandling, omsorg, själv- och grupputveckling. Eller för andra pedagogiska mål inom vård, skola och arbetsliv, allt beroende på det egna arbets- och kompetensområdet. Tidigare studerande har kunnat tillämpa kompetensen i befintligt arbete. Exempelvis inom hälso- och sjukvård, skola, specialpedagogik, folkhögskola, eller inom team och organisationsutveckling. Andra har parallellt med sin anställning byggt upp ett eget företag eller initierat olika projekt där man erbjuder expressive arts terapi/personlig utveckling/stöd. Efter genomgången utbildning får du ett beskrivande kursintyg på din specialiserade kompetens samt ett diplom i kreativa metoder och expressive arts.
 • Vilken teknisk utrustning och annat material behövs?
  Du behöver en dator med wifi och ordbehandlingsprogram, samt tillgång till skrivare. Det är också bra att ha en prenumeration på en musikplattform för streaming (som Spotify eller Itunes).

Fler frågor?


Ansökan och frågor kan skickas direkt till Margareta Wärja:

070-749 07 56

margareta.warja@expressivearts.se

Innan du går...

Prenumerera på vårt inspirations- och nyhetsbrev och få en gratis musikmeditation för Självacceptans och Kreativitet!

Följ oss på Instagram och Facebook för regelbundna uppdateringar och spännande nyheter! 

 • Facebook - svarta cirkeln
 • Instagram - svarta cirkeln
 • YouTube
blue-abstract-painting-1568607.jpg

Ansökan till tvåårig utbildning i Expressive Arts

Ladda upp dokument

Tack! Meddelande skickat

Ansökan formulär
kvinna med afro som målar med blå färg och pensel i färgglada kläder
äldre kvinna och musiklärare som sjunger tillsammans med yngre flicka i ett fönster med notställ
en kaffekopp och en trave vällästa böcker i solen.
en medelålders man som sjunger och spelar trummor i svartvitt med sjal på en scen.
många böcker i bibliotek på hyllor
nyhetsbrev
bottom of page