top of page

Utbildning i Expressive Arts, terapi & professionell utveckling

För dig som vill arbeta med uttryck,

konst och kommunikation i terapi och vård

Den 2 åriga utbildningen i expressive arts är den enda i Sverige och unik i sitt slag. Den ger dig kompetens att arbeta med konsten som en läkande kraft i möten med människor. Vi utgår ifrån ett helhetsperspektiv där kropp, känsla, tanke och alla sinnen samverkar för att kunna hantera känslomässiga svårigheter och utveckla din inre potential. Grunden för mänsklig utveckling är våra relationer. 

Du kommer att ingå i en mindre kursgrupp som träffas både live i Stockholm och online för att delta i en kreativ och personlig utbildningsresa.

 

Nästa utbildning planeras starta hösten 2024. Du har möjlighet att påbörja vissa delar redan nu. Läs mer nedan! ⇩

penslar och färg på vitt ritpapper

Fördelar med vår utbildning

Margareta Wärja, utbildningsledare och expressive arts psykoterapeut. Mogen kvinna i lila klänning och blont långt hår med pärhalsband och påskliljor.

Möt din utbildningsledare Margareta

Hej! Att hjälpa människor leva och arbeta mer kreativt och få bättre livskvalitet ger stor glädje och mening. Jag är utbildningsledare och handledare och har undervisat i expressive arts metoder i omkring 30 år både i Skandinavien och internationellt. Det är jag som är huvudlärare i den 2 åriga utbildningen.
 
Dessutom, är jag verksam som konstnärligt inriktad psykoterapeut och möter människor som står i livets utmaningar. Jag brinner för att stötta dem jag möter att utveckla sin fulla potential och kreativitet och få bättre självkänsla och en mer accepterande relation till kropp och
sexualitet. Mitt arbete och människosyn grundas i ett relationellt, existentiellt och holistiskt förhållningssätt. Andliga och spirituella frågor har en viktig plats.
 
Min uppgift i utbildningen är att hjälpa dig att finna dina inneboende resurser och utveckla din kompetens att arbeta med olika konstnärliga språk i terapi och personlig utveckling.

Anita Båge, expressive arts terapeut, filmproducent. Äldre kvinna med vitt kort hår och solglasögon och blommig tröja

Möt din lärare Anita

Min särskilda uppgift och kompetens i den 2 åriga utbildningen handlar om att bistå dig att utveckla din kreativa sida och konstnärliga förmågor parallellt med ditt lärande kring praktisk kunskap och teori. Det innebär att du får hjälp och stöd att vara i en kreativ process i din vardag över tid. Den konstnärliga akten i nuet innehåller förändring och ett utforskande av livet. Skapandet är en grund och en närande källa i arbetet med andra människor.

 

Jag har en professionell bakgrund inom film och har varit verksam som filmproducent under många år och ansvarat för stora produktioner. Den visuella berättarkonsten ligger mig varmt om hjärtat. Film är ett medium där alla konstarter ryms.

 

För 18 år sedan påbörjade jag den fyraåriga utbildningen i uttryckande konstterapeut (expressive arts). Ett av de bästa beslut jag tagit! Nu medverkar jag som lärare i den 2 åriga utbildningen och möter människor genom samtal och konstnärligt skapande i samverkan med Expressive Arts Stockholm i min praktik.

blå himmel och vita moln

Möt din handledare Gabriella

Jag, Gabriella Rudstam, är leg. psykoterapeut, musikterapeut, dipl. uttryckande konstterapeut och handledare med konstnärlig inriktning. Min uppgift är att stötta dig i att pröva dina vingar i arbete med olika expressive arts metoder. Mitt hjärta ligger i musiken. Att röra sig mellan de olika konstnärliga språken har varit till stor hjälp i mitt arbete. Jag är även utbildad i klinisk hypnos, EMDR och Somatic Experiencing. Mitt specialområde är trauma och dissociation som jag arbetat med på Spektrum, en psykiatrisk gruppverksamhet, samt på Kris och traumacentrum, en specialistenhet för traumatiserade flyktingar. Just nu slutför jag en avhandling där jag utvärderar effekten av musik och bild i gruppterapi med våldsutsatta kvinnor.

Möt din handledare Erika

Jag Erika Sinander är leg. psykoterapeut, leg. arbetsterapeut, uttryckande konstterapeut och lärare och handledare på Expressive Arts utbildningen där jag varit engagerad sen 1995. Under de dryga 30 år jag varit verksam har jag främst arbetat med psykiatri och med människor med erfarenheter av olika kriser och trauma. Numera leder jag retreat kring stillhet och kontemplation. Jag har gedigen erfarenhet av att arbeta med konstnärliga uttryck i grupper. De senaste åren har jag även mött studenter på Studenthälsan på Karolinska Institutet och föräldrar i behov av stöd på Nationellt kompetenscentrum FörSorg. Mitt förhållningsätt med konsten i fokus genomsyrar både hur jag lever och arbetar. Jag ser fram emot att följa dig på vägen.

Erika Sinander, expressive arts psykoterapeut äldre kvinna med smink och brunett med uppsatt hår
Gabriella Rudstam, expressive arts terapeut, äldre kvinna med lockigt hår och murgröna

Utbildningsstart hösten 2024! 

Utbildningsprogrammet 

Utbildningen Expressive arts i terapi och personlig utveckling innehåller 12 moduler med 6 tillfällen per år (ca 375 lärarledda undervisningstimmar). Du kan bo var som helst i Sverige (eller Skandinavien) och studera hos oss och du kan arbeta parallellt. Vi möts i vackra lokaler på Södermalm i Stockholm och via webinarier på Zoom. 

 

Den lärarledda undervisningen för varje modul sträcker sig över tre dagar (fredag - söndag). Olika kompetensområden fördjupas i fyra delkurser med 3 moduler i varje. Sammanlagt innehåller utbildningen 12 moduler. Dessa relateras till konst, terapi, vård, lärande och personlig utveckling. Till varje modul hör specifik kurslitteratur och färdighetsövningar. Du tränar på att integrera metodiken i en mindre arbetsgrupp. 

Utbildningen är indelad i fyra kurser för att öka din kompetens steg för steg:

 

 • Kurs 1 Introduktion i expressive arts – Kroppen, konsten och existensen.

 • Kurs 2 Metodik I – Trygghet, resurser och meningsskapande.

 • Kurs 3 Metodik 2 – Läkande efter stress, kris och trauma.

 • Kurs 4  – Manifestation och integrering – Presentationer och övergångar. 

Du får tillgång till en digital portal med personlig inloggning för att hämta instuderingsmaterial, kommunicera och ta del av inspelade föreläsningar och metodikundervisning. Plattformen med det samlade kursmaterialet blir en resurs som du kan återvända till under dina studier. Du får hjälp att hålla fast i drömmen om att arbeta med konsten inom ramen för ditt yrke.

Möt dig själv i konsten - eget konstnärligt arbete

Under utbildningen arbetar du med någon form av eget konstnärligt projekt. Detta är grunden. Syftet är att stödja, pröva nytt och utveckla kreativiteten och det egna skapandet. Du ökar därmed förståelsen och förmågan att använda konstnärlig metodik med andra. Du får både lärarlett individuellt stöd och studiekamrater i kursgruppen som ett bollplank. Arbetet redovisas under sista terminen. Du kommer också inspireras att gå på olika kulturevenemang för påfyllnad och inblick i skilda konstformer. 

Egen terapi

Du genomför minst 15 sessioner med egenterapi hos en expressive arts terapeut. Detta arbete kan påbörjas och genomföras innan utbildningen startar hos behörig terapeut. Processen hjälper dig uppleva och förstå djupet och kraften i dessa metoder för att läka tidigare emotionella svårigheter, finna resurser och ökad kreativitet i livet. Arbetet visar hur man använder intermodal konstnärlig metodik i syfte att lära känna sig själv bättre. 

Praktik

I programmet ingår att genomföra tre olika praktikuppgifter under handledning. Pröva att ta in metodiken i olika professionella sammanhang. "Gräv där du står." Genomföra en process med en klient över en termin. Leda två workshops med olika målgrupper. 

Handledningen sker i mindre grupp tillsammans med en handledare med lång erfarenhet av expressive arts inom vård, omsorg, kyrka, skola och behandling.

kvinna med afro som målar med blå färg och pensel i färgglada kläder
äldre kvinna och musiklärare som sjunger tillsammans med yngre flicka i ett fönster med notställ
en kaffekopp och en trave vällästa böcker i solen.
en medelålders man som sjunger och spelar trummor i svartvitt med sjal på en scen.

Är utbildning i Expressive Arts i terapi & personlig utveckling rätt för mig? 

kvinna med afro som målar på golvet och är kreativ
penslar med färg och tavla i lila, rosa och gult
ung kvinna med brunt uppsatt hår som lär ut musik instrument till ett litet barn.
äldre kvinna i svartvitt med fina naglar, glasögon och svart hatt som skrattar.

Ja, detta är rätt för mig! Vad gör jag nu?

Först – en workshop i Expressive Arts

 1. Välkommen att helt kravlöst och lekfullt pröva på att möta dig själv i konsten tillsammans med andra.

 2. Du börjar med tre dagars introducerande workshop med fokus på personlig resa och inspiration genom expressive arts metodik. (Denna kostnad ingår inte i kursavgiften.)

 3. För att ansöka till utbildningen är workshopen det första steget. Den ger dig en upplevelse av hur en terapeutisk grupprocess fungerar med konsten i fokus. 

 4. Workshopen betalas separat och kan genomföras utan avsikt att gå utbildningen.

Ansökan

Du ansöker till utbildningen genom att fylla i ansökningshandlingarna och bifogar de dokument som efterfrågas. Vi tar redan nu emot ansökningar inför nästa utbildningsstart! Klicka på länkarna nedan för att ladda ned PDF:erna. Ansökan skickas till: margareta.warja@expressivearts.se Behöriga sökanden kallas till en intervju (kan ske via videolänk). När en sökande antagits kan denne påbörja vissa kursmoment innan utbildningen startar. Det innebär att du har möjlighet att komma igång med utbildningsprocessen vilket kan inspirera och vara till hjälp under kunskapsresan. 

Kostnad

Avgift för utbildningen: 24 000 ex moms per termin. Välj mellan två betalningsplaner:

 • Två fakturor per år var sjätte månad.

 • Autogiro med dragning varje månad (i enlighet med överenskommen tidsplan).

 

Nedladdningsbara pdf:er för ansökan och kursplan

Kursplan, litteraturlista och program gäller för pågående utbildning. Dokumenten nedan uppdateras under våren 2023. 

Allt personligt material behandlas konfidentiellt och i enlighet som vårt regelverk för kravet på GDPR.

Ansökan och frågor
Utbildningsgrupp i soliga Biskops Arnö på en äng

Från tidigare workshops och utbildningar

Innan du går...

Prenumerera på vårt inspirations- och nyhetsbrev och få en gratis musikmeditation för Självacceptans och Kreativitet!

Följ oss på Instagram och Facebook för regelbundna uppdateringar och spännande nyheter! 

 • Facebook - svarta cirkeln
 • Instagram - svarta cirkeln
 • YouTube

Utbildningen har gett mig en helt ny utgångspunkt varifrån jag kan se, inte bara på mitt arbete, utan på livet, existensen.

- Anna Johansson, kulturarbetare och bildpedagog

Att gå Expressive Arts utbildningen innebar att jag kände att jag äntligen kom hem. Jag kom hem dit jag hör hemma som terapeut och människa. Mitt hjärta dunkar i samma takt som Expressive Arts.

- Petra Danielsson, socionom

Expressive Arts metoder och djupa kunskap i terapi och självutvecklingsarbete är en fantastisk källa till både kraft och vila.

- Jessica Eldenstjärna,

konstnär, Dipl. uttryckande konstterapeut, konstpedagog

många böcker i bibliotek på hyllor
bottom of page