Workshops 

Expressive Arts anordnar regelbundet kortare kurser i form av workshops. Den tvååriga utbildningen i expressive arts planeras att starta i april 2021 på grund av de rådande omständigheterna.

Inga kommande evenemang för tillfället
 

Workshop i Uttryckande Konstterapi

Kvinna i skapandeproces under arbete med uttryckande konst
 

Workshop i Korta Musikresor (KMR)

Det har sagts att musik är näring för själen, att den talar känslans språk och uttrycker det outsägliga. Musik har förmåga att framkalla bilder, känslor och minnen. Musiken kan ge energi, stimulera upplevelser och samtidigt skapa struktur och kontinuitet.

Workshopen är en introduktion som betonar den psykoterapeutiska personliga erfarenheten av KMR. Den fokuserar i första hand på KMR men även GIM metoden (Guided Imagery and Music) presenteras genom konkret och praktiskt arbete. Den intresserade kan delta i workshopen utan avsikt att söka utbildningen.

 

Teoretiska moment​

  • Genomgång av grundläggande teoretiska begrepp i GIM och KMR.

  • Beskrivning av metodik vid arbete med GIM och KMR.

  • Redogörelse för grundläggande estetiska aspekter vid tillämpning av GIM och KMR.

Praktiska moment

  • Parövningar där kursdeltagare leder varandra växelvis.

  • Tillämpning gruppövningar (för terapi och handledning) baserade på KMR-metodik.

  • Terapeutiskt bildskapande utifrån inre bilder.

Lärare

Margareta Wärja 

fil. dr., leg. psykoterapeut, musikterapeut och utbildningsledare i uttryckande konstterapi, CAGS*, lärare och handledare i psykoterapi. *(Certificate of Advanced Graduate Studies in Expressive Arts form European Graduate School).

Plats

Expressive Arts (i Hälsans Hus)

Fjällgatan 23 b Stockholm

Kostnad

3700 kronor. Moms utgår ej.

Avbokningsregler workshops

Våra regler följer Stiftelsen Hälsans Hus regler för lokalavbokning.

En antagning till en workshop är bindande. fr.o.m. 30 dagar före start av workshop. 

För avbokning innan 30 dagar före workshop utgår en administrativ avgift på 500 kr.

 

Vid övrig avbokning gäller följande: 

Avbokning 0 – 16 dagar före workshop betalas hel avgift (100%).

Avbokning 17 – 29 dagar före workshop betalas 50% av avgiften.

Om kursen är fullbelagd och ersättare från en reservlista kan gå in för den som avbokat betalas endast en administrativ avgift på 500 kr. Samma sak gäller, om den som avbokat själv kan anvisa ny deltagare.

Anmäl dig här

 

The Embodied Voice 2020

Embracing the now (canceled)

Living life more fully through

imagination, poetry, and play.
With Markus Scott-Alexander & Margareta Wärja

1.png
2.png