Expressive Arts Stockholm AB

Fjällgatan 23 B,

116 28 STOCKHOLM

  • YouTube - Vit Circle

Workshops 

 

Expressive Arts anordnar regelbundet kortare kurser i form av workshops.

 

Workshop i Uttryckande Konstterapi

Varmt välkommen till Introduktion i Uttryckande Konstterapi - Terapeutiska möten genom konstnärliga språk.

 

En kreativ kraft

 

Denna workshop vänder sig till dig som vill pröva på uttryckande konstterapi (expressive arts). Vi träffas under tre dagar och får uppleva hur det går till att arbeta på djupet med konstnärliga språk och uttryck. Det behövs inga särskilda förkunskaper för att delta. 

 

För den som är intresserad av och vill gå vidare med en utbildning hos oss inom området förutsätts att man har deltagit i en workshop. Man kan också delta i arbetet för personlig utveckling, egenterapi och inspiration. Uttryckande konst kan förutom självutveckling och psykoterapi användas i olika pedagogiska sammanhang samt i arbete med ledarskaps- och organisations-utveckling. För mer info se: Uttryckande konst för behandlare.

 

I uttryckande konstterapi används olika konstnärliga språk och uttryck: musik, bild, film/foto, dans och rörelse, drama, teater, lyrik och prosa. Det konstnärliga arbetet kan forma och gestalta olika upplevelser, erfarenheter och relationer i den enskildes liv och särskilt beröra de existentiella frågor som handlar om livets mening, riktning och innehåll. 

 

Det konstnärligt inriktade arbetet hjälper oss att möta våra relationer i inre och yttre världar. Det hjälper oss också att utforska och bearbeta känslor och upplevelser av tidiga och samtida minnen och erfarenheter i den ström av gestaltande förnimmelser som ständigt pågår inom oss. Vi får stöd i att stanna upp och reflektera. Genom konstnärliga processer och terapeutiska samtal kan vi möta våra svårigheter, hantera känslor och söka de resurser som behövs för att orka förändras.

 

Citat från tidigare deltagare: "Expressive Arts är fantastiskt! Jag gick Introduktion i Uttryckande Konstterapi för 13 år sedan och blev så förtjust att jag sedan vidareutbildade mig i metodiken som terapeut. Två helt ljuvliga, lekfulla, kreativa och livsbejakande år!"— Susanne Leckne

 

En helhetsupplevelse

 

Vi tror, att varje människa har en potentiell kraft och förmåga att aktivt skapa och forma sitt eget liv. Att hon genom konstnärligt skapande i dialog med andra kan utforska, bearbeta och förändra sitt livsinnehåll. Det gäller också den som haft en långvarig stress, sjukdom eller livskris. När möjlighet ges att arbeta spontant och utforskande med konstnärliga uttryck kan livsenergin och kreativiteten komma tillbaka. Lusten och kraften kan öka kroppens förmåga till läkning och återhämtning. Ökad förmåga att skapa, forma och gestalta brukar ge en starkare känsla av ”mening”.

 

Vi relaterar till omvärlden genom våra sinnen, förnimmelser, affekter, känslor och språk. Uttryckande konst (expressive arts) kan helt eller delvis användas som en icke verbal metodik för en tidigt grundad problematik, t.ex. med anknytningsbrister. Innebörden är att man i terapin primärt arbetar direkt med affektiva och emotionella tillstånd och först därefter för in ett reflekterande, verbalt, berättande språk. Det här sättet att arbeta har idag ett starkt stöd av den psykobiologiska forskning som integrerar anknytning med affektsystemet (Affect Regulation Theory and Therapy). 

 

Vi utgår ifrån en psykodynamisk, existentiell och relationell människosyn, där just mötet och relationen mellan två eller flera personer är en förutsättning för all förändring och allt växande under barndom och vuxenliv. I själva skapandet arbetar vi utifrån en fenomenologisk hållning. De konstnärliga metoder som används i vår workshop och i terapisammanhang fungerar för alla människor. Man behöver således inga särskilda förkunskaper eller "förmåga" för att arbeta med konstnärliga uttryck. 

 

Jag som leder denna terapeutiska workshop heter Margareta Wärja och har arbetat med konstnärliga terapier som psykoterapeut och lärare i över 30 år. Jag är legitimerad psykoterapeut, gruppterapeut samt  lärare och handledare i musik- och uttryckande konstterapi. Jag har utvecklat och forskat på metoder i konstnärliga terapier i rehabilitering inom cancervården. 

Ledare

Margareta Wärja 

fil. dr., leg. psykoterapeut, musikterapeut och utbildningsledare i uttryckande konstterapi, CAGS*, lärare och handledare i psykoterapi. *(Certificate of Advanced Graduate Studies in Expressive Arts form European Graduate School).

Plats

Expressive Arts (i Hälsans Hus)
Fjällgatan 23 b Stockholm. 


Behöver du förslag på inkvartering i närheten av institutet går det bra att ringa oss.

Kostnad

3900 kr Moms utgår ej. Fika ingår.

Avbokningsregler workshops

Våra regler följer Stiftelsen Hälsans Hus regler för lokalavbokning.

En antagning till en workshop är bindande. fr.o.m. 30 dagar före start av workshop. 

För avbokning innan 30 dagar före workshop utgår en administrativ avgift på 500 kr.

 

Vid övrig avbokning gäller följande: 

Avbokning 0 – 16 dagar före workshop betalas hel avgift (100%).

Avbokning 17 – 29 dagar före workshop betalas 50% av avgiften.

Om kursen är fullbelagd och ersättare från en reservlista kan gå in för den som avbokat betalas endast en administrativ avgift på 500 kr. Samma sak gäller, om den som avbokat själv kan anvisa ny deltagare.

Anmäl dig här

 

Workshop i Korta Musikresor (KMR)

Det har sagts att musik är näring för själen, att den talar känslans språk och uttrycker det outsägliga. Musik har förmåga att framkalla bilder, känslor och minnen. Musiken kan ge energi, stimulera upplevelser och samtidigt skapa struktur och kontinuitet.

Workshopen är en introduktion som betonar den psykoterapeutiska personliga erfarenheten av KMR. Den fokuserar i första hand på KMR men även GIM metoden (Guided Imagery and Music) presenteras genom konkret och praktiskt arbete. Den intresserade kan delta i workshopen utan avsikt att söka utbildningen.

 

Teoretiska moment​

  • Genomgång av grundläggande teoretiska begrepp i GIM och KMR.

  • Beskrivning av metodik vid arbete med GIM och KMR.

  • Redogörelse för grundläggande estetiska aspekter vid tillämpning av GIM och KMR.

Praktiska moment

  • Parövningar där kursdeltagare leder varandra växelvis.

  • Tillämpning gruppövningar (för terapi och handledning) baserade på KMR-metodik.

  • Terapeutiskt bildskapande utifrån inre bilder.

Lärare

Margareta Wärja 

fil. dr., leg. psykoterapeut, musikterapeut och utbildningsledare i uttryckande konstterapi, CAGS*, lärare och handledare i psykoterapi. *(Certificate of Advanced Graduate Studies in Expressive Arts form European Graduate School).

Plats

Expressive Arts (i Hälsans Hus)

Fjällgatan 23 b Stockholm

Kostnad

3700 kronor. Moms utgår ej.

Avbokningsregler workshops

Våra regler följer Stiftelsen Hälsans Hus regler för lokalavbokning.

En antagning till en workshop är bindande. fr.o.m. 30 dagar före start av workshop. 

För avbokning innan 30 dagar före workshop utgår en administrativ avgift på 500 kr.

 

Vid övrig avbokning gäller följande: 

Avbokning 0 – 16 dagar före workshop betalas hel avgift (100%).

Avbokning 17 – 29 dagar före workshop betalas 50% av avgiften.

Om kursen är fullbelagd och ersättare från en reservlista kan gå in för den som avbokat betalas endast en administrativ avgift på 500 kr. Samma sak gäller, om den som avbokat själv kan anvisa ny deltagare.

Anmäl dig här

 

The Embodied Voice

Ny workshop startar 24-26 april 2020, du kan anmäla dig redan idag!

The theme of 2019:

Turning points and Empowerment

A workshop on transitions, change, and existential

meaning.

With Markus Scott-Alexander & Margareta Wärja

The Embodied Voice

Turning points can open up to surprises, renewed energy and innovative directions.

Life is constantly evolving, moving, and changing. We can make choices to live our lives more fully through shaping our worlds using play, improvisation and the arts. Play is a relational language of intimacy, creativity, and change. To engage in free play is to walk a path towards increased sensitivity, awareness, and empowerment.


In this workshop we will explore transitions and turning points. This involves making choices. We will reflect on how subjective existential meaning can be created. We will also look at the slower more delicate change processes that occur as time moves; we become older. How can we embrace becoming older with strength, grace, and fullness? 


Arriving at a turning point can be a confrontative experience. It may involve facing a crisis, such as personal loss, or being confronted with a serious health condition or illness. Meaning and existence are questioned. In this workshop we will explore experiences where life comes to a sudden stop and change is required. Space is provided for play and reflection upon the present life situation. There might be a need to let go, saying goodbye and releasing long held feelings. Perhaps there is a desire to deepen a commitment, a relationship, a work project, or engage in a longed for and deep-rooted interest and passion…. Perhaps giving more time and space for self-care.


Turning points can open up to surprises, renewed energy and innovative directions. It may be time to make a more conscious transition. 


We turn the attention inward... Providing room for being still, opening up, listening carefully and paying attention to subtle movements, emotions and images. 


We turn the attention outward using the arts to shape our newly forming existence through voice work, movement, painting and the use of costume. We invite you to enter a studio that is an alternative space compared to everyday life... A potential-filled place for profound change.
 

We call this work, The Embodied Voice.


Expressive arts methodology is at the center of this work, and we move between individual time and the held witnessing of the group...being alone, together and together, together.


We work with the language of the arts to shape emotions, find recovery, gain stability, discover resources and perhaps move in a new direction. 


We welcome you who is an experienced expressive arts therapist, or a student in arts-based therapy methods, and you who are interested in working with the arts in psychotherapy, personal development and social change.

 

Margareta Wärja and Markus Scott-Alexander are both pioneers in the field of expressive arts and have collaborated for nearly 25 years. Margareta is the director of the Expressive Arts institute in Stockholm and has recently completed a comprehensive mixed methods PhD study implementing arts-based psychotherapy in cancer rehabilitation. Markus directs the World Arts Organization in Canada and graduated a few years ago with a PhD focused on building community through dance theatre. Markus teaches expressive arts internationally and is a senior faculty member at the European Graduate School in Switzerland and Malta.


“In working together, our goal is to create a space of permission for exploration, for playing, for listening inside, and for interpersonal exchanges. We are constantly learning from each other and from the participants and clients with whom we work. We are dedicated to the unfolding process of the group process, and attentive to the existential, transpersonal and spiritual dimensions of life. Movement, music, theatre, and visual arts-making are avenues to explore themes of change, unfolding, and meaning-making”.  
 

Location 

 

Hälsans Hus, centrally located in Stockholm.

 

Workshop fee 

 

3400 SEK (25% vat is added).

Questions

 

070 749 07 56

margareta.warja@expressivearts.se

 

Download pdf

          
Space is limited. Warm welcome with your registration! Sign up today!