Workshops 

Expressive Arts anordnar regelbundet kortare kurser i form av workshops. Den tvååriga utbildningen i expressive arts planeras att starta i april 2021 på grund av de rådande omständigheterna.

Kalendarium

 • Läka och växa genom konsten - Med kroppen och intuitionen som vägvisare
  Online event
  21 maj 10:00 CEST – 23 maj 14:00 CEST
  Online event
  Varmt välkommen till en Workshop och introduktion i uttryckande konstterapi (expressive arts). Vi träffas under tre dagar online och får uppleva hur det går till att arbeta på djupet med konstnärliga språk och uttryck. Det behövs inga särskilda förkunskaper för att delta.
  Dela
 

Workshop i Uttryckande Konstterapi

Varmt välkommen till Introduktion i Uttryckande Konstterapi - Terapeutiska möten genom konstnärliga språk.

 

En kreativ kraft

 

Denna workshop vänder sig till dig som vill pröva på uttryckande konstterapi (expressive arts). Vi träffas under tre dagar och får uppleva hur det går till att arbeta på djupet med konstnärliga språk och uttryck. Det behövs inga särskilda förkunskaper för att delta. 

 

För den som är intresserad av och vill gå vidare med en utbildning hos oss inom området förutsätts att man har deltagit i en workshop. Man kan också delta i arbetet för personlig utveckling, egenterapi och inspiration. Uttryckande konst kan förutom självutveckling och psykoterapi användas i olika pedagogiska sammanhang samt i arbete med ledarskaps- och organisations-utveckling. För mer info se: Uttryckande konst för behandlare.

 

I uttryckande konstterapi används olika konstnärliga språk och uttryck: musik, bild, film/foto, dans och rörelse, drama, teater, lyrik och prosa. Det konstnärliga arbetet kan forma och gestalta olika upplevelser, erfarenheter och relationer i den enskildes liv och särskilt beröra de existentiella frågor som handlar om livets mening, riktning och innehåll. 

 

Det konstnärligt inriktade arbetet hjälper oss att möta våra relationer i inre och yttre världar. Det hjälper oss också att utforska och bearbeta känslor och upplevelser av tidiga och samtida minnen och erfarenheter i den ström av gestaltande förnimmelser som ständigt pågår inom oss. Vi får stöd i att stanna upp och reflektera. Genom konstnärliga processer och terapeutiska samtal kan vi möta våra svårigheter, hantera känslor och söka de resurser som behövs för att orka förändras.

 

Citat från tidigare deltagare: "Expressive Arts är fantastiskt! Jag gick Introduktion i Uttryckande Konstterapi för 13 år sedan och blev så förtjust att jag sedan vidareutbildade mig i metodiken som terapeut. Två helt ljuvliga, lekfulla, kreativa och livsbejakande år!"— Susanne Leckne

 

En helhetsupplevelse

 

Vi tror, att varje människa har en potentiell kraft och förmåga att aktivt skapa och forma sitt eget liv. Att hon genom konstnärligt skapande i dialog med andra kan utforska, bearbeta och förändra sitt livsinnehåll. Det gäller också den som haft en långvarig stress, sjukdom eller livskris. När möjlighet ges att arbeta spontant och utforskande med konstnärliga uttryck kan livsenergin och kreativiteten komma tillbaka. Lusten och kraften kan öka kroppens förmåga till läkning och återhämtning. Ökad förmåga att skapa, forma och gestalta brukar ge en starkare känsla av ”mening”.

 

Vi relaterar till omvärlden genom våra sinnen, förnimmelser, affekter, känslor och språk. Uttryckande konst (expressive arts) kan helt eller delvis användas som en icke verbal metodik för en tidigt grundad problematik, t.ex. med anknytningsbrister. Innebörden är att man i terapin primärt arbetar direkt med affektiva och emotionella tillstånd och först därefter för in ett reflekterande, verbalt, berättande språk. Det här sättet att arbeta har idag ett starkt stöd av den psykobiologiska forskning som integrerar anknytning med affektsystemet (Affect Regulation Theory and Therapy). 

 

Vi utgår ifrån en psykodynamisk, existentiell och relationell människosyn, där just mötet och relationen mellan två eller flera personer är en förutsättning för all förändring och allt växande under barndom och vuxenliv. I själva skapandet arbetar vi utifrån en fenomenologisk hållning. De konstnärliga metoder som används i vår workshop och i terapisammanhang fungerar för alla människor. Man behöver således inga särskilda förkunskaper eller "förmåga" för att arbeta med konstnärliga uttryck. 

 

Jag som leder denna terapeutiska workshop heter Margareta Wärja och har arbetat med konstnärliga terapier som psykoterapeut och lärare i över 30 år. Jag är legitimerad psykoterapeut, gruppterapeut samt  lärare och handledare i musik- och uttryckande konstterapi. Jag har utvecklat och forskat på metoder i konstnärliga terapier i rehabilitering inom cancervården. 

Ledare

Margareta Wärja 

fil. dr., leg. psykoterapeut, musikterapeut och utbildningsledare i uttryckande konstterapi, CAGS*, lärare och handledare i psykoterapi. *(Certificate of Advanced Graduate Studies in Expressive Arts form European Graduate School).

Plats

Expressive Arts (i Hälsans Hus)
Fjällgatan 23 b Stockholm. 


Behöver du förslag på inkvartering i närheten av institutet går det bra att ringa oss.

Kostnad

3900 kr Moms utgår ej. Fika ingår.

Avbokningsregler workshops

Våra regler följer Stiftelsen Hälsans Hus regler för lokalavbokning.

En antagning till en workshop är bindande. fr.o.m. 30 dagar före start av workshop. 

För avbokning innan 30 dagar före workshop utgår en administrativ avgift på 500 kr.

 

Vid övrig avbokning gäller följande: 

Avbokning 0 – 16 dagar före workshop betalas hel avgift (100%).

Avbokning 17 – 29 dagar före workshop betalas 50% av avgiften.

Om kursen är fullbelagd och ersättare från en reservlista kan gå in för den som avbokat betalas endast en administrativ avgift på 500 kr. Samma sak gäller, om den som avbokat själv kan anvisa ny deltagare.

Anmäl dig här

 

Workshop i Korta Musikresor (KMR)

Det har sagts att musik är näring för själen, att den talar känslans språk och uttrycker det outsägliga. Musik har förmåga att framkalla bilder, känslor och minnen. Musiken kan ge energi, stimulera upplevelser och samtidigt skapa struktur och kontinuitet.

Workshopen är en introduktion som betonar den psykoterapeutiska personliga erfarenheten av KMR. Den fokuserar i första hand på KMR men även GIM metoden (Guided Imagery and Music) presenteras genom konkret och praktiskt arbete. Den intresserade kan delta i workshopen utan avsikt att söka utbildningen.

 

Teoretiska moment​

 • Genomgång av grundläggande teoretiska begrepp i GIM och KMR.

 • Beskrivning av metodik vid arbete med GIM och KMR.

 • Redogörelse för grundläggande estetiska aspekter vid tillämpning av GIM och KMR.

Praktiska moment

 • Parövningar där kursdeltagare leder varandra växelvis.

 • Tillämpning gruppövningar (för terapi och handledning) baserade på KMR-metodik.

 • Terapeutiskt bildskapande utifrån inre bilder.

Lärare

Margareta Wärja 

fil. dr., leg. psykoterapeut, musikterapeut och utbildningsledare i uttryckande konstterapi, CAGS*, lärare och handledare i psykoterapi. *(Certificate of Advanced Graduate Studies in Expressive Arts form European Graduate School).

Plats

Expressive Arts (i Hälsans Hus)

Fjällgatan 23 b Stockholm

Kostnad

3700 kronor. Moms utgår ej.

Avbokningsregler workshops

Våra regler följer Stiftelsen Hälsans Hus regler för lokalavbokning.

En antagning till en workshop är bindande. fr.o.m. 30 dagar före start av workshop. 

För avbokning innan 30 dagar före workshop utgår en administrativ avgift på 500 kr.

 

Vid övrig avbokning gäller följande: 

Avbokning 0 – 16 dagar före workshop betalas hel avgift (100%).

Avbokning 17 – 29 dagar före workshop betalas 50% av avgiften.

Om kursen är fullbelagd och ersättare från en reservlista kan gå in för den som avbokat betalas endast en administrativ avgift på 500 kr. Samma sak gäller, om den som avbokat själv kan anvisa ny deltagare.

Anmäl dig här

 

The Embodied Voice 2020

Embracing the now (canceled)

Living life more fully through

imagination, poetry, and play.
With Markus Scott-Alexander & Margareta Wärja

Expressive Arts Stockholm AB

Fjällgatan 23 B

116 28 STOCKHOLM

Öppettider:

mån - fre 

kl 10 - 18

 

Om vi inte har möjlighet att svara när du ringer vänligen lämna meddelande på telefonsvarare.

 • Facebook
 • Instagram
 • Instagram
 • YouTube
 • YouTube