top of page
IMG_3791.HEIC

Terapimottagning

Expressive Arts Stockholm har en psykoterapimottagning i Hälsans hus, vackra hemtrevliga lokaler centralt beläget på Södermalm. Här samarbetar en grupp kollegor med lång erfarenhet som har olika inrikting och specialitet. Det går bra att göra en egenamälan direkt till respektive terapeut. 

Sedan coronakrisen är vi noga med att de klienter/besökare som kommer till oss ska inte vara sjuka eller ha några förkylningssymptom. Vi följer Folkhälsmyndighetens rekommendationer kring hur man ska skydda sig. Flera av oss terapeuter är också bekväma med att bedriva psykoterapi och rådgivning via Skype eller Zoom. Välkommen att höra av dig om du önskar boka tid för samtal!

Margareta

Margareta Wärja

Margareta Wärja mot röd vägg, iklädd i lila sjal, smycken och långt blont hår
Margareta Wärja

PhD musikterapeut,
leg. psykoterapeut,
handledare & lärare i psykoterapi,
GIM-terapeut och auktoriserad trainer, utbildad lärare i uttryckande konstterapi, CAGS.

 • Facebook
 • Instagram
 • Instagram
 • YouTube
 • YouTube

PhD, musikterapeut,

leg. psykoterapeut, handledare & lärare i psykoterapi, GIM-terapeut och auktoriserad trainer, utbildad lärare i uttryckande konstterapi, CAGS.

0707490756
margareta.warja@expressivearts.se

PhD, leg. psykoterapeut, musik och expressive arts terapeut, GIM-terapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Tillsammans har Gunder Forss och jag grundat Expressive Arts Stockholm.

 

Sedan 30 år ansvarar jag för utbildningsverksamheten och leder den tvååriga utbildningen i Konstnärlig metodik och terapi och Korta Musikresor (KMR). Dessutom är jag lärare i Masterutbildningen i Kunst-og uttrykk i terapi vid Universitetet i Sør-Øst Norge. Jag emot klienter för enskild psykoterapi och handledning (både online och live) och arbetar gärna på engelska.


I terapirummet möter jag dig som står i livets utmaningar såsom akut och kronisk stress, sjukdom, åldrande, trauma och förluster. Jag brinner för att stötta dem jag möter att utveckla sin fulla potential och kreativitet, få bättre självkänsla och en mer accepterande relation till kropp och sexualitet. Genom åren har jag utvecklat ett särskilt engagemang och kompetens för kvinnors psykiska hälsa, kroppsliga mående och relationstrauman. Mitt arbete och människosyn grundas i ett relationellt, existentiellt och holistiskt förhållningssätt. Andliga och spirituella frågor har en viktig plats. Min uppgift är att hjälpa dig att finna dina inneboende resurser, kreativitet och mening - även i smärtan och livskrisen.

 

Under våren 2018 disputerade jag med en avhandling om psykoterapi med konstnärliga uttryck efter gynekologisk cancer. Projektet var ett samarbete mellan Aalborg Universitet, Expressive Arts Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Resultaten visade att vi har ett gott vetenskapligt stöd för att denna metodik.

Tillsammans med Helena Harrysson driver vi podcasten: Harrysson & Dr. Wärja Podcast

 • Facebook - svarta cirkeln
 • Instagram - svarta cirkeln
 • Instagram
 • YouTube - svarta cirkeln
 • YouTube
Gunder

Gunder Forss

Gunder Forss, leende i rutig skjorta i lummig miljö
Gunder Forss

Leg. psykolog,
leg. psykoterapeut,
kroppsinriktad psykoterapeut,
CAGS (lärare i uttryckande konst)

 • Facebook - Vit Circle
 • Instagram - Vit Circle
 • YouTube - Vit Circle

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, kroppsinriktad psykoterapeut,

CAGS (lärare i uttryckande konst)

vd, Expressive Arts. 

0704446247

gunder.forss@expressivearts.se

 


 

 • Facebook - svarta cirkeln
 • Instagram - svarta cirkeln
 • YouTube - svarta cirkeln

Grundare av Expressive Arts AB. Jag brukar ibland säga, att jag har "flera liv" under ett och detsamma. En viktig startpunkt för mig var när jag i de tidiga tonåren gick till sjöss. Min första stad i utlandet var Rio de Janeiro och en stark första upplevelse att i hamnen behöva kliva över några människor som låg och sov på kartonger... Från livet till sjöss gick jag till ett annat "kollektiv", en folkhögskola. Fartygets hierarkiska struktur liknade samhällets. Folkhögskolan också, men som ett alternativ. Plötsligt blev jag sedd som människa, och mina erfarenheter och min personlighet efterfrågades.


Jag ville bli psykolog, men för att bli lärare och hjälpa eleverna i folkhögskola förstå betydelsen av utbytet mellan dem... med all dess berikande olikheter. Jag blev lärare under ett antal år, men fick sen chansen att vara en av initiativtagarna till en ny folkhögskola - Skeppsholmens folkhögskola. Ville skapa en förtydligad inlärnings-miljö, där hela människan räknades in i studiearbetet - en djupstrukturinlärning.


Blev skolans rektor under tio år... Kompletterade mina studier med en kropps-inriktad egen terapi... Började själv studera metoderna hos Alexander Lowen, grundare av den bioenergetiska psykoanalytiska "skolan" och klev av som rektor. Studerade även gruppanalys och konstärliga metoder i terapi.

Jag har haft enskilda terapier men blev tidigt specialiserad på arbete med grupper förlagda till ett retreat norr om Stockholm. Varje grupp arbetade under en treårsperiod med tre dagar långa workshops, sex gånger per år... Hösten 2019 avslutade jag min sista grupp, grupp 27, men jag kommer att vara kvar som psykologisk rådgivare och som lärare i utbildningarna. Det är inte åldern utan mitt fortsatta engagemang och psykiska kapacitet som avgör. Att arbeta med människor ger mitt liv en mening. Få vara tillsammans med andra "under ytan" ökar förståelsen och känslan för vad som ÄR en människa... Och hennes ofta vilande krafter att bearbeta traumatiska händelser och "växa" ifrån dem.

Helena Harrysson

Helena Harrysson 

Helena Harrysson mot vit bakgrund iklädd i rött och stylad med smycken och glasögon
Helena Harrysson

Uttryckande Konstterapeut,

chefs och personalutvecklare 

inom skola, vård och välfärd.

Handledare, författare

 • Facebook
 • Instagram
 • Instagram
 • YouTube

Jag har arbetat många år som Förskolechef och Rektor. Där fick jag en grundad syn på hur viktigt det är med bra ledarskap och att personalen blir sedda och kan utvecklas.


När jag slutade mitt uppdrag som chef började jag använda mina insikter och erfarenheter till att utbilda, handleda och föreläsa för chefer och personal. Jag kunde se ett stort behov hos människor att bli lyssnade på, få reflektera över sig själva och få en förståelse för den egna rollen i ett större sammanhang. 


Vem är jag? Vad vill jag? Hur ska jag komma vidare?


Som jag ser det är samhället idag i ständig rörelse och acceleration och jag kan erbjuda människor att stanna upp och lyssna inåt.

Jag har under tiden utbildat mig till uttryckande konstterapeut, KMR ( korta musikresor), KBT och metoder för inre personlig utveckling. Idag arbetar jag främst med att handleda och utbilda människor inom skola, vård och andra välfärdstjänster. Människor som ständigt möter andra människor får reflektera och hitta strategier för att också ta hand om sina egna tankar och känslor.

 

Jag är också författare och har skrivit böcker om barn och föräldrar. Därför handleder jag också föräldrar om den svåra konsten att vara nöjd med sig själv som förälder i en tid där de pedagogiska pekpinnarna avlöser varandra. Jag har själv sex egna barn och idag sju barnbarn som lär mig att se och förstå vilka utmaningar föräldrar har idag. Du kan läsa mer om detta arbete på min Facebooksida ”Släpp Taget” - som också är titeln på en av mina böcker.

Uttryckande konstterapeut,

chefs och personalutvecklare 

inom skola, vård och välfärd.

Handledare, författare.

0761466759

helena@harrysson.se

www.harrysson.se

 • Facebook - svarta cirkeln
 • Instagram
 • Instagram
 • YouTube

Cilla Lye

Cilla Lye

Psykosyntesterapeut,
meditation inom den buddhistiska traditionen, EFT (emotionell akupressur) 
civilekonom med marknadsföring och annan företagsinriktad kompetens

Cilla Lye
 • Instagram - Vit Circle

Psykosyntesterapeut,
meditation inom
den buddhistiska traditionen,
EFT, (emotionell akupressur) civilekonom med marknadsföring och annan företagsinriktad kompetens.

0737787676

cillA@fluvius.nu

www.fluvius.nu

www.fluviushealing.com

Mitt företag grundades 2005 då jag öppnade upp för olika kurser i självutveckling. Två år senare, 2007, examininerades jag som psykosyntesteraput och har arbetat heltid som terapeut och coach sedan 2010. Med psykosyntesen som grund arbetar jag med att utforska och bearbeta människans livshistoria. Kroppen har en central plats; dessutom använder jag bildskapande, samtal, meditation (är förankrad i den buddistiska traditionen), och olika andra kreativa metoder för att öka den intuitiva förmågan och ge plats att lyssna inåt. Andliga frågor och perspektiv är en integrerad del av processen.

För övrigt är jag civilekonom och har studerat marknadsföring och har även andra företagsinriktade kompetenser. Jag har utbildning i EFT (emotionell akupressur), olika former av energimedicin och 12 stegs programmet. Sammantaget har jag en gedigen bakgrund för att kunna följa och stötta olika processer allt från - barns rädslor, frågor genom vuxenlivets tillväxt inom relationer, yrkesrelaterde teman, andlighet - till ålderdomens potential till frihet och expansion.

Jag tar emot individer och par i terapi och håller olika kurser i allt från stresshantering till beröring till polaritetsworkshopar till personlig och andlig utveckling. 

 • Instagram - svarta cirkeln
Kerstin Alex Elfving

Kerstin Alex Elfving

Psykosyntesterapeut 
och coach för individer och par, 
konsult i kreativ kommunikation, 
Drama/teater, röst/sång-pedagog

Kerstin Alex Elfving

Drama/teater, röst/sång-pedagog
Psykosyntesterapeut och coach

(för individer och par)
Konsult i kreativ kommunikation.

0708483514

info@enteleki.com   

www.enteleki.com

Hur vill du egentligen leva ditt liv, i för dig väsentliga sammanhang?

 

 • Vardagens kommunikation

 • Relations- och personlig problematik

 • Existentiella livsfrågor

 • Arbetslivets utmaningar

 • Personlig och professionell kreativitet

 • Röst, andning, rörelse och kroppsmedvetenhet

 • Bild, färg, ljud, ord, skriven/talad/berättad text

 • Träning i att tala inför grupp, presentations- och scenteknik

 • Mål, mening och syfte i tillvaron

 • Själens transpersonella längtan, symboler och drömmar

 • Meditation, kreativ ritual och icke-dogmatisk andlighet

En kortfattad bakgrundshistorik:


1980-talet, utbildade mig till och var verksam som skådespelare, drama/röstpedagog och sångerska.


1990-talet, intresset för scenkonst fokuseras alltmer till ”livets eget drama som överträffar allt man kan uttrycka på en scen.” Arbetar med improvisationstekniker och gestaltande teater/sång med terapeutiska syften.


1993, börjar arbeta inom näringslivet som kommunikationskonsult och föreläsare.


1995, examineras som terapeut från PsykosyntesAkademin,

startar eget företag och klientmottagning

1996, blir sedermera även terapeut för elever och blivande terapeuter vid PsA, fortbildar mig till transpersonell psykoterapeut med konstnärlig inriktning under 2000-talet.

Varmt välkommen att ta kontakt och mötas i Expressive Arts inspirerande rum!

 

Anita Båge

Anita Båge

anita redigerad bild.png

Dipl. Uttryckande konstterapeut med grundläggande kompetens i psykoterapi (steg1). 

Psykodramaledare och

Filmproducent

Anita Båge

Dipl. Uttryckande konstterapeut med grundläggande kompetens i psykoterapi

(steg 1). Psykodramaledare och

Filmproducent.

0733802333

anita.fridtorp@gmail.com

Jag har alltid vänt mig till naturen för vila, stöd och inspiration. För mig är naturen en
ständigt närvarande och aldrig sinande källa till läkande. Här kan jag finna ro, tröst
och återhämtning. Naturen, som vi är en del av, sviker aldrig.

 

En annan kraftfull källa är konsten. Den är evig och vi människor har alltid skapat och använt oss av olika konstnärliga uttryck för att ta oss igenom livets svårigheter och fira det som firas bör.
 

Jag har en professionell bakgrund inom film och har varit verksam som filmproducent
under många år och ansvarat för stora produktioner. Den visuella berättarkonsten
ligger mig varmt om hjärtat. Film är ett medium där alla konstarter ryms.

 

För sexton år sedan påbörjade jag den fyraåriga utbildningen i uttryckande konstterapeut
(expressive arts). Nu medverkar jag som lärare i den tvååriga utbildningen. 

 

Nu möter jag människor genom samtal och konstnärligt skapande i samverkan med Expressive Arts. Jag är särskilt intresserad av att möta och stödja unga vuxna att finna sin väg in i livet. Arbetet innebär en möjlighet att möta för dig själv på djupet, kunna läka gammal smärta och få tillgång till dina inneboende resurser och kraft. I min praktik tar jag även emot studerande till ett reducerat pris.

Gabriella Rudstam

Gabriella Rudstam

Gabriella Rudstam

Leg. psykoterapeut,
handledare i psykoterapi med spec. i konstnärlig metodik och komplex traumatisering,
Cert. EMDR handledare,
musikterapeut, GIM-terapeut,
uttryckande konstterapeut,
hypnosterapeut

Leg. psykoterapeut, handledare i psykoterapi med spec. i konstnärlig metodik och komplex traumatisering Cert. EMDR handledare, musikterapeut, GIM-terapeut, uttryckande konstterapeut, hypnosterapeut.

0722213358

gabriella.rudstam2@gmail.com

Jag har arbetat inom psykiatrin under 15 år som psykoterapeut, musikterapeut och uttryckande konstterapeut. De följande 10 åren har jag arbetat på Kris-och traumacentrum med flyktingar och svenska patienter med diagnos posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och olika former av dissociativa störningar. Jag har specialiserat mig på att arbeta med traumatiserade kvinnor som varit utsatta för fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld. Parallellt driver jag mitt eget företag och arbetar som terapeut i samverkan på Expressive Arts AB.   

Mina huvudområden är psykoterapi, EMDR handledning samt handledning och utbildning i komplex traumatisering och kreativt gestaltande metoder. Jag är även utbildad i Life Span Integration (LI span), Internal Family System (IFS), Somatic Experiencing (SE) och Strukturell Dissociation.

 

Som uttryckande konstterapeut är jag van vid att arbeta flexibelt och röra mig mellan olika uttrycksätt. Jag tycker om att integrera mina kunskaper och försöka hitta den metod som passar respektive klient bäst. Min målsättning är att anpassa metod efter klient och inte klient efter metod. 
 

Jag  är engagerad som handledare vid den tvååriga utbildningen i Konstnärlig metodik. 

Erika Sinander

Erika Sinander

Erika Sinander

Leg. psykoterapeut,
leg. arbetsterapeut,
dipl. uttryckande konstterapeut och psykodramaledare

Leg. psykoterapeut, leg. arbetsterapeut,

dipl. uttryckande konstterapeut och psykodramaledare. 

 

0707976764

erika@sinander.se

www.forsorg.se

Jag har varit verksam som arbetsterapeut och psykoterapeut inom psykiatrin med inriktning på kreativt gestaltande sedan 1988. Sedan 1995 driver jag även eget företag där jag möter enskilda och grupper i kursverksamhet, handledning och terapi. I samband med tsunamikatastrofen 2004 kom jag att möta de terapeuter som idag utgör mottagningen FörSorg. Se vidare www.forsorg.se

I de kreativt gestaltande processerna ser jag hur den återkommande rytmen av liv, död och pånyttfödelse bär oss människor lika naturligt som trädet byter skepnad beroende på årstid. Som leg psykodynamisk terapeut och genom utbildning inom uttryckandekonstterapi och psykodrama har jag en solid teoretisk förankring och omfattande erfarenhet av arbete med olika klientgrupper inom allmänpsykiatri och privat verksamhet.

I samverkan med Expressive Arts är jag en av flera terapeuter som tar emot studerande på institutet för utbildningsterapi och handledning.

penslar och färg på vit duk
bottom of page