Företaget

Expressive Arts Stockholm AB skapades i början av 90-talet genom en sammanslagning av Svenska Institutet för Uttryckande Konstterapi och den verksamhet i gruppterapi med inriktning på kropp (bioenergetics) och psykodrama, som bedrivs av

Gunder Forss. Idag är Expressive Arts Stockholm inriktad på kvalificerad utbildning, workshops och psykoterapi. Vi bedriver en psykoterapimottagning i konstnärligt inriktad metodik. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med konstnärlig och kroppsinriktad metodik i psykoterapi, självutveckling, existentiella frågor, pedagogik och handledning.

 

Utbildningar 

Expressive Arts är medlem av flera internationella nätverk av högskolor, institut och organisationer som samverkar och erbjuder utbildningar inom området. Se Svenska Riksförbundet för Uttryckande Konst samt EAMI.

Under omkring 25 år har institutet arbetat med fyråriga utbildningar som har lett till diplomering i Uttryckande konstterapi och grundläggande kompetens i psykoterapi (Steg 1). Den sista fyraåriga utbildningen i vår regi avslutades hösten 2016. Den längre utbildningen är numera förlagd till ett universitet i Norge (se nedan). 

 

Idag bedriver Expressive Arts tvååriga utbildningar i uttryckande konst som vänder sig till människor med kvalificerad bakgrund och som vill arbeta med konstnärligt inriktade terapiprocesser och metodik inom skola, vård och omsorg. Nästa utbildning beräknas starta i maj 2020. Expressive Arts genomför också utbildningar i musikterapi. 

 

Institutet har genom alla år haft ett nära och stimulerande samarbete med Norsk Institutt for Kunsuttryck og Kommunikasjon (NIKUT) som också bedrivit omfattande terapiutbildningar i privat regi. Sen flera år har NIKUT ett samarbete med Universitetet i Sørøst-Norge (i Drammen). Här kan deltagare från Norge, Sverige och Danmark kan studera kunst og uttykksterapeutiska metoder på Masternivå och därefter genomföra klientpraktik och psykoterapeutisk fördjupning i NIKUTs regi.

 

Margareta Wärja (utbildningsledare vid Expressive Arts) medverkar som lärare vid universitetsutbildningen. Svenska studenter har möjlighet att få handledning hos oss i Stockholm inom ramen för den norska utbildningen. 


Psykoterapi

Expressive Arts bedriver en Psykoterapimottagning i samverkan med sju – åtta kollegor som alla arbetar med terapeutisk behandling utifrån en genomsam värdegrund baserad på en holistisk, humanistisk och existentiell människosyn. Vi erbjuder enskild terapi, gruppterapi, samt terapi före par och familj. Mottagningen är centralt belägen i vackra hemtrevliga lokaler i Hälsans Hus på Södermalm, Stockholm. Institutet arbetar även med handledning av personal, enskilda terapeuter och team, samt med coachande samtal. För direkt kontakt med någon av terapeuterna vid psykoterapimottagningen se deras respektive kontaktuppgifter.

Forskning

Mellan hösten 2010 och våren 2018 genomförde Expressive Arts Stockholm ett omfattande forskningsprojekt i samarbete med Aalborg Universitet, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Inom ramen för projektet utvärderades två interventioner i musik- och uttryckande konstterapi (KMR och bildskapande) i området för cancerrehabilitering. Projektet redovisades våren 2018 i form av en doktorsavhandling med sex artiklar. Fortsatt arbete pågår med analyser och publikationer utifrån datainsamlingen. Dessutom pågår nu ett projekt som företaget stödjer där uttryckande konstterapimetodik i grupp utvärderas inom ramen för traumabehandling.

 

Intresserad? 


Anmäl ditt intresse via vårt kontaktformulärFör mer specifika frågor kontakta Margareta Wärja.

För direkt kontakt med någon av terapeuterna som samverkar inom expressive arts se deras respektive kontaktuppgifter.

Du är också välkommen att följa oss på Instagram och Facebook för att få regelbundna uppdateringar och spännande nyheter. 

TIDIGARE DELTAGARE HÄLSAR

"Expressive Arts är fantastiskt! Jag gick Introduktion i Uttryckande Konstterapi för 13 år sedan och blev så förtjust att jag sedan vidareutbildade mig i metodiken som terapeut. Två helt ljuvliga, lekfulla, kreativa och livsbejakande år!"

— Susanne Leckne