Expressive Arts Stockholm AB

Fjällgatan 23 B,

116 28 STOCKHOLM

  • YouTube - Vit Circle

Företaget

Expressive Arts Stockholm AB skapades i början av 90-talet genom en sammanslagning av Svenska Institutet för Uttryckande Konstterapi och den verksamhet i grupp med inriktning på kropp (bioenergetics) och psykodrama, som bedrivs av Gunder Forss.

Svenska Institutet för uttryckande konstterapi är registrerad bifirma till Expressive Arts. Institutet har arbetat med fyråriga utbildningar som har lett till diplomering i uttryckande konstterapi. Den senaste utbildningen avslutar under hösten 2016. Institutet har allt sedan starten ett nära samarbetet med Norsk Institutt for Kunsuttryck og Kommunikasjon (NIKUT), där man numera genom ett samarbete med ett norskt universitet
(Universitetet i Sørøst-Norge) kan genomgå en universitetsutbildning på masternivå. Det svenska institutet medverkar i den norska utbildningen, och svenska studenter kan ha möjlighet att gå i handledning inom ramen för sin utbildning hos oss i Stockholm.

Expressive Arts kommer i fortsättningen att genomföra tvååriga utbildningar i uttryckande konstterapi för personer som lägst har en grundläggande psykoterapiutbildning eller en motsvarande kvalificerad praktik. Den första utbildningen startar i januari 2019.

Företaget har sedan hösten 2010 i samverkan med Aalborg Universitet, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset varit genomfört en studie i uttryckande konstterapi och musikterapi (KMR) för kvinnor som behandlats för gynekologisk cancer. Arbetet med analys av data har slutförts och redovisas under våren 2018.

Expressive Arts bedriver i samverkan med kollegor en psykoterapimottagning i sina lokaler i Hälsans Hus i Stockholm. Vi arbetar även med handledning av personal, enskilda terapeuter och team enskilt eller i grupp, där vi kan använda oss av olika metoder inom Expressive Arts.

Anmäl ditt intresse via vårt kontaktformulär eller kontakta                                                                          

Gunder Forss eller 
Margareta Wärja

För direkt kontakt med någon av terapeuterna se deras respektive kontaktuppgifter.

TIDIGARE DELTAGARE HÄLSAR

"Expressive Arts är fantastiskt! Jag gick Introduktion i Uttryckande Konstterapi för 13 år sedan och blev så förtjust att jag sedan vidareutbildade mig i metodiken som terapeut. Två helt ljuvliga, lekfulla, kreativa och livsbejakande år!"

— Susanne Leckne