Företaget

Expressive Arts Stockholm AB skapades i början av 90-talet genom en sammanslagning av Svenska Institutet för Uttryckande Konstterapi och den verksamhet i gruppterapi med inriktning på kropp (bioenergetics) och psykodrama, som bedrivs av

Gunder Forss. Idag är Expressive Arts Stockholm inriktad på kvalificerad utbildning, workshops och psykoterapi. Vi bedriver en psykoterapimottagning i konstnärligt inriktad metodik. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med konstnärlig och kroppsinriktad metodik i psykoterapi, självutveckling, existentiella frågor, och i handledning.

 

Utbildningar 

Expressive Arts är medlem av flera internationella nätverk av högskolor, institut och organisationer som samverkar och erbjuder utbildningar inom området. Se Svenska Riksförbundet för Uttryckande Konst samt EAMI.

Under omkring 25 år har institutet arbetat med fyråriga utbildningar som har lett till diplomering i Uttryckande konstterapi och grundläggande kompetens i psykoterapi (Steg 1). Den sista fyraåriga utbildningen i vår regi avslutades hösten 2016. Den längre utbildningen är numera förlagd till ett universitet i Norge (se nedan). 

 

Idag bedriver Expressive Arts tvååriga utbildningar i expressive arts/uttryckande konst som vänder sig till människor med kvalificerad bakgrund och som vill arbeta med konstnärligt inriktade terapiprocesser och metodik inom skola, vård och omsorg. Nästa utbildning beräknas starta under våren 2021. Expressive Arts genomför också utbildningar i receptiv musikterapi. 

 

Institutet har genom alla år haft ett nära och stimulerande samarbete med Norsk Institutt for Kunsuttryck og Kommunikasjon (NIKUT) som också bedrivit omfattande terapiutbildningar i privat regi. Sen flera år har NIKUT ett samarbete med Universitetet i Sørøst-Norge (i Drammen). Här kan deltagare från Norge, Sverige och Danmark kan studera kunst og uttykksterapeutiska metoder på Masternivå och därefter genomföra klientpraktik och psykoterapeutisk fördjupning i NIKUTs regi.

 

Margareta Wärja (utbildningsledare vid Expressive Arts) medverkar som lärare vid universitetsutbildningen. Svenska studenter har möjlighet att få handledning hos oss i Stockholm inom ramen för den norska utbildningen. 


Psykoterapi

Expressive Arts bedriver en Psykoterapimottagning i samverkan med kollegor som alla arbetar med terapeutisk behandling utifrån en gemensam värdegrund baserad på en holistisk, humanistisk och existentiell människosyn. Vi erbjuder enskild terapi, gruppterapi, samt terapi för par och familj. Mottagningen är centralt belägen i vackra hemtrevliga lokaler i Hälsans Hus på Södermalm, Stockholm. Institutet arbetar även med handledning av personal, enskilda terapeuter och team, samt med coachande samtal. För direkt kontakt med någon av terapeuterna vid psykoterapimottagningen se deras respektive kontaktuppgifter.

Margareta Wärja föreläser om forskning
olika exempel på uttryckande konstterapi

Aktuell Forskning

Expressive Arts genom cancerrehabilitering 

Mellan 2010 och 2018 genomfördes en vetenskaplig utvärdering av en behandling i expressive arts baserad på musiklyssnande, bildskapande och samtal. Mer specifikt KMR vilket är en receptiv musikterapeutisk metod grundad på Guided Imagery and Music (GIM). I KMR används olika expressive arts metoder för att ge form och uttrycka det man varit med om under musiklyssningen. Den terapeutiska behandlingen fokuserade på den existentiella och emotionella problematik som kan drabba kvinnor som behandlats för gynekologisk cancer. Man kan anta att resultaten går att utvidga till att inkludera människor med andra cancerdiagnoser samt personer med andra somatiska diagnoser som påverkar livskvaliteten. Margareta Wärja, PhD, leg. psykoterapeut och utbildare i expressive arts, genomförde arbetet som doktorand i musikterapi vid Aalborg Universitet i samarbete med vårt institut,
Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet i Stockholm.

Intresserad? 


Anmäl ditt intresse via vårt kontaktformulärFör mer specifika frågor kontakta Margareta Wärja.

För direkt kontakt med någon av terapeuterna som samverkar inom expressive arts se deras respektive kontaktuppgifter.

Du är också välkommen att följa oss på Instagram och Facebook för att få regelbundna uppdateringar och spännande nyheter. 

TIDIGARE DELTAGARE HÄLSAR

"Expressive Arts är fantastiskt! Jag gick Introduktion i Uttryckande Konstterapi för 13 år sedan och blev så förtjust att jag sedan vidareutbildade mig i metodiken som terapeut. Två helt ljuvliga, lekfulla, kreativa och livsbejakande år!"

— Susanne Leckne