top of page

Företaget

Expressive Arts Stockholm grundades 1991 av Margareta Wärja och Gunder Forss. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att bedriva terapi, samt hålla utbildningar och workshops med fokus på konstnärlig metodik i psykoterapi, coaching och personlig och professionell utveckling.

 

Vi bedriver även en terapimottagning i vackra lokaler på Södermalm i samverkan med en grupp kollegor. 

 

Aktuellt just nu är en tvåårig kompetensutvecklande utbildning i expressive arts. Läs mer här!

Hälsans hus på Södermalm i Stockholm, med gul fasad en regnig dag
abstract painting
hand med smycken som målar abstrakt konst på papper mot trägolv

Vad är expressive arts?

I Expressive Arts arbetar vi med kroppen i fokus och den mer eller mindre omedvetna intelligens som finns inom oss. Vi använder olika konstnärliga språk och uttryck (musik, bild, foto/film, dans/rörelse, drama/gestaltande, dikt/sagor/berättelser).

 

Grunden är en holistisk, humanistisk och existentiell helhetssyn på människan. I det skapande arbetet har vi en fenomenologisk hållning. Vi kan alla påverka våra liv och få tillgång till mer vitalitet och ökad livskvalitet och frihet. Konsten och skaparkraften är en outsinlig källa och en direkt väg till mening, lust och välmående.

Terapimottagning

Expressive Arts bedriver en terapiverksamhet i samverkan med en grupp kollegor som arbetar utifrån en gemensam värdegrund. Mottagningen är centralt belägen med hemtrevliga rum i Hälsans Hus på Södermalm i Stockholm.

  • Vi har överlappande kompetenser och är legitimerade psykoterapeuter och terapeuter med specialisering inom olika områden och inriktningar.

  • Du kan söka enskild terapi, arbeta med självutveckling, gå i gruppterapi, eller få hjälp i parrelationer och familjebehandling.

  • Vi erbjuder även psykoterapi online.

  • Vi åtar oss handledning av personal, enskilda terapeuter och team, samt erbjuder coachande och rådgörande samtal.

  • Mer information och direkt kontakt med någon av terapeuterna finner du här kontaktuppgifter.

Inspiration och nyheter 

Prenumerera på vårt inspirations- och nyhetsbrev och få en gratis musikmeditation för Självacceptans och Kreativitet!

Följ oss på Instagram och Facebook för regelbundna uppdateringar och spännande nyheter! 

Embodied Voice med Markus Scott Alexander och Margareta Wärja

TIDIGARE DELTAGARE HÄLSAR

"Expressive Arts är fantastiskt! Jag gick Introduktion i Uttryckande Konstterapi för 13 år sedan och blev så förtjust att jag sedan vidareutbildade mig i metodiken som terapeut. Två helt ljuvliga, lekfulla, kreativa och livsbejakande år!"

— Susanne Leckne

Under 30 år har vi haft ett nära och stimulerande samarbete med Norsk Institutt for Kunsuttryck og Kommunikasjon (NIKUT). För tio år sedan startade NIKUT en utbildning på Masternivå vid Universitetet i Sørøst-Norge (i Drammen). Här kan deltagare från Norge, Sverige och Danmark studera uttryckande konstterapi. Margareta Wärja (utbildningsledare vid Expressive Arts) medverkar som lärare. Svenska studenter har möjlighet att få handledning hos oss i Stockholm.

Spring Symposium

Expressive Arts Stockholm är medlem av The International Network of Expressive Arts Therapy Training Centers.

Nätverket består av institutioner och högskolor som erbjuder utbildningar i uttryckande konstterapi. Som medlem av detta nätverk har Expressive Arts ett samarbete och utbyte med utbildningsanordnare i Canada, USA, Tyskland, Holland, Danmark, Finland,Schweiz, Spanien, Peru och Israel.

 

Nätverket anordnar ett årligt återkommande Spring Symposium vilket är förlagt till ett europeiskt land.

målarduk och akryl med målarmaterial
prenumerera på nyhetsbrev
bottom of page