Expressive Arts Stockholm AB

Fjällgatan 23 B,

116 28 STOCKHOLM

  • YouTube - Vit Circle

 

"Det finns en vitalitet, en livskraft, en energi,

ett uppvaknande, som genom dig övergår i handling, och

eftersom det genom alla tider finns bara en av dig, är detta uttryck unikt. Och om du blockerar det, kommer det aldrig

att finnas i något annat medium och gå förlorat."

Martha Graham

Välkommen till Expressive Arts

och Svenska Institutet för uttryckande konstterapi.


Expressive Arts erbjuder kvalificerade utbildningar och workshops i konstnärligt gestaltande metoder. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med konstnärlig och kroppsinriktad metodik i psykoterapi, självutveckling, pedagogik och handledning.

Expressive Arts är medlem av flera internationella nätverk av högskolor, institut och organisationer som samverkar och erbjuder utbildningar inom fältet. Vi har sedan mer än 20 år ett nära samarbete med det Norska institutet Nikut, där du kan utbilda dig till uttryckande konstterapeut på högskolenivå (masterexamen). Introduktionen kan du gå hos oss i Sverige.

Samarbeten

I januari 2018 avslutades ett forskningsprojekt kring en psykoterapeutisk intervention, Korta Musikresor och bildskapande (uttryckande konstterapi) inom cancervården. Projektet har genomförts i samverkan mellan fyra parter: Aalborg Universitet, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Expressive Arts Stockholm AB.

Projektet har utvärderat 

arbetet med konstnärlig metodik för patienter i onkologisk rehabilitering. Studien, som redovisas i ett antal artiklar visar på goda resultat av behandlingarna för denna patientgrupp.

Forskning

Anmäl ditt intresse via vårt kontaktformulär eller kontakta Gunder Forss eller Margareta Wärja.

Kontakta oss

Tvåårig utbildning i Uttryckande konstterapi för personer verksamma inom vård och behandling

Utbildningen som löper under två år vänder sig till dig som arbetar 
kvalificerat med människor inom skola, vård och omsorg - beräknas starta 13 – 15 mars 2020. 
Läs mer och anmäl dig här!

Just nu

6 - 8 december 2019 

Workshop i uttryckande konstterapi

14 – 16 februari 2020

Workshop i uttryckande konstterapi

28 februari – 1 mars 2020

Introduktion i KMR - Korta Musikresor

13 – 15 mars 2020

Planerad kursstart tvåårig utbildning - Uttryckande konst för behandlare

24 – 26 april  2020

The Embodied Voice in Expressive Arts

“Expressive Arts metoder och djupa kunskap i terapi och självutvecklingsarbete är en fantastisk källa till både kraft och vila.” - Jessica Eldenstjärna

Kontakta oss