bildspel-1

Välkommen till Expressive Arts

och Svenska Institutet för uttryckande konstterapi.
Expressive Arts erbjuder kvalificerade utbildningar och workshops i konstnärligt gestaltande metoder. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med konstnärlig och kroppsinriktad metodik i psykoterapi, självutveckling, pedagogik och handledning.

Det finns en vitalitet, en livskraft, en energi, ett uppvaknande, som genom dig övergår i handling, och eftersom det genom alla tider finns bara en av dig, är detta uttryck unikt. Och om du blockerar det, kommer det aldrig att finnas i något annat medium och gå förlorat.

Ny utbildning i Uttryckande Konst/Konstnärlig Metodik januari 2019 - anmäl ditt intresse!

Utbildningen som löper under två år vänder sig till dig som arbetar
kvalificerat med människor inom skola, vård och omsorg -
eller i privat praktik. Se vidare utbildningens prospekt!
2019 års symposium i Expressive Arts kommer att hållas på Irland

 
För all information och anmälan, gå till

         
https://www.springsymposiumireland.com

Samarbeten

Expressive Arts är medlem av flera internationella nätverk av högskolor, institut och organisationer som samverkar och erbjuder utbildningar inom fältet. Vi har sedan mer än 20 år ett nära samarbete med det Norska institutet Nikut, där du kan utbilda dig till uttryckande konstterapeut på högskolenivå (masterexamen). Introduktionen kan du gå hos oss i Sverige.

Forskning

I januari 2018 har ett forskningsprojekt kring en psykoterapeutisk intervention, Korta Musikresor och bildskapande (uttryckande konstterapi) inom cancervården avslutats. Projektet har genomförts i samverkan mellan fyra parter: Aalborg Universitet, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Expressive Arts Stockholm AB.

Projektet har  utvärderat arbetet med konstnärlig metodik för patienter i onkologisk rehabilitering. Studien, som redovisas i ett antal artiklar visar på goda resultat av behandlingformen för denna patientgrupp.

Kontakta oss

Anmäl ditt intresse via vårt kontaktformulär eller kontakta Gunder Forss eller Margareta Wärja.