Expressive Arts Stockholm AB

Fjällgatan 23 B,

116 28 STOCKHOLM

  • YouTube - Vit Circle

 

"Det finns en vitalitet, en livskraft, en energi,

ett uppvaknande, som genom dig övergår i handling, och

eftersom det genom alla tider finns bara en av dig, är detta uttryck unikt. Och om du blockerar det, kommer det aldrig

att finnas i något annat medium och gå förlorat."

Martha Graham

Välkommen till Expressive Arts

och Svenska Institutet för uttryckande konstterapi


Tjänster

Expressive Arts erbjuder kvalificerade utbildningar och workshops i konstnärligt gestaltande metoder. Hos oss finns en etablerad psykoterapimottagning med flera samverkande terapeuter. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med konstnärlig och kroppsinriktad metodik i psykoterapi, självutveckling, existentiella frågor, pedagogik och handledning.

Forskning

I januari 2018 avslutades ett forskningsprojekt kring en psykoterapeutisk intervention, Korta Musikresor och bildskapande (uttryckande konstterapi) inom cancervården. Projektet har genomförts i samverkan mellan fyra parter: Aalborg Universitet, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Expressive Arts Stockholm AB.

​Företaget fortsätter att verka för forskning inom expressive arts området.

Kontakta oss

 Vill du veta mer om vår verksamhet kan du kontakta oss via kontaktformuläret. För mer specifika frågor om utbildningar och workshops kan du maila

Margareta Wärja.

Tvåårig utbildning i Uttryckande konst 

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med människor inom skola, vård och omsorg. Nästa utbildning beräknas starta 13 – 15 mars 2020. Läs mer och anmäl dig här!

Just nu

14 – 16 februari 2020

Workshop i uttryckande konstterapi

13 mars – 15 mars 2020

Workshop i KMR - Korta musikresor

24 – 26 april  2020

The Embodied Voice in Expressive Arts

15 – 17 maj 2020

Planerad kursstart tvåårig utbildning - uttryckande konst

“Expressive Arts metoder och djupa kunskap i terapi och självutvecklingsarbete är en fantastisk källa till både kraft och vila.” - Jessica Eldenstjärna

Kontakta oss