"Det finns en vitalitet, en livskraft, en energi,

ett uppvaknande, som genom dig övergår i handling, och

eftersom det genom alla tider finns bara en av dig, är detta uttryck unikt. Och om du blockerar det, kommer det aldrig

att finnas i något annat medium och gå förlorat."

Martha Graham

Välkommen till Expressive Arts

och Svenska Institutet för uttryckande konstterapi


Tjänster

Expressive Arts erbjuder kvalificerade utbildningar och workshops i konstnärligt gestaltande metoder. Hos oss finns en etablerad psykoterapimottagning med flera samverkande terapeuter. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med konstnärlig och kroppsinriktad metodik i psykoterapi, självutveckling, existentiella frågor, pedagogik och handledning.

Forskning

I januari 2018 avslutades ett forskningsprojekt kring en psykoterapeutisk intervention, Korta Musikresor och bildskapande (uttryckande konstterapi) inom cancervården. Projektet har genomförts i samverkan mellan fyra parter: Aalborg Universitet, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Expressive Arts Stockholm AB.

​Företaget fortsätter att verka för forskning inom expressive arts området.

Kontakta oss

 Vill du veta mer om vår verksamhet kan du kontakta oss via kontaktformuläret. För mer specifika frågor om utbildningar och workshops kan du maila

Margareta Wärja.

Tvåårig utbildning i Uttryckande konst 

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med människor inom skola, vård och omsorg. På grund av covid-19 beräknas utbildningen starta augusti 2020. Läs mer och anmäl dig här!

Just nu

Nyhetsbrev med anledning av coronakrisen: Läs här

På grund av rådande omständigheter har vi ställt in följande workshops och evenemang under våren: Korta Musikresor (KMR), Embodied Voice samt Spring Symposium i Helsingfors, det årliga expressive arts evenemang där vi medverkar som medlem i ett internationellt nätverk av institut och universitet i expressive arts. Den tvååriga utbildningen i expressive arts som var tänkt att starta i maj planeras istället att starta i augusti, 2020. Vi håller dessutom en dörr öppen om möjligheten att erbjuda en workshop i expressive arts i juni. Mer information kommer att publiceras på hemsidan.

“Expressive Arts metoder och djupa kunskap i terapi och självutvecklingsarbete är en fantastisk källa till både kraft och vila.” - Jessica Eldenstjärna

Kontakta oss