top of page
Workshop i Uttryckande Konstterapi
Workshop i Uttryckande Konstterapi

fre 06 dec.

|

Expressive Arts Stockholm AB

Workshop i Uttryckande Konstterapi

Varmt välkommen till Introduktion i Uttryckande Konstterapi -Terapeutiska möten genom konstnärliga språk. Denna workshop vänder sig till dig som vill pröva på uttryckande konstterapi! Inga förkunskaper krävs.

Registrering är dessvärre stängd.
Se andra evenemang!

Tid & plats

06 dec. 2019 10:00 – 08 dec. 2019 16:00

Expressive Arts Stockholm AB, Fjällgatan 23, 116 28 Stockholm, Sverige

Om workshopen

Varmt välkommen till Introduktion i Uttryckande Konstterapi - Terapeutiska möten genom konstnärliga språk.

En kreativ kraft

Inom varje människa finns förmågan att skapa och forma sitt eget liv. I tider av långvarig stress, sjukdom och livskriser hämmas ofta denna medfödda förmåga. I arbete med uttryckande konst kan livsenergin och kreativiteten återfås vilket i sin tur påverkar kroppens förmåga att läka skapa mening. Denna workshop vänder sig till dig som vill pröva på uttryckande konstterapi (expressive arts). Deltagarna träffas under tre hela dagar och får uppleva hur arbetet med konstnärliga språk fungerar såväl terapeutiskt som pedagogiskt. Inga förkunskaper krävs.

En helhetsupplevelse

I uttryckande konstterapi integreras kunskaper från en psykodynamisk människosyn med en grundsyn att det är mötet, relationen och samspelet mellan två eller flera människor som står i fokus. Den existentiella psykoterapin har även en central plats. Här betonas betydelsen av att undersöka livsvillkoren, själva existensens natur och utmaning, samt öka sin förmåga att ta ansvar för sina vägval och söka upp det som ger livet mening och innehåll. De konstnärligt inriktade metoderna kan även användas i olika pedagogiska och socialpedagogiska sammanhang och i arbete med ledarskap och organisation. I arbetet använder man olika konstnärliga språk/uttryck - musik, bild, dans och rörelse, drama, teater, lyrik och prosa, samt sagor, myter och berättelser. I dag finns t.ex. olika program i uttryckande konst, som används i integreringsarbetet med ensamkommande flyktingbarn eller i samspel immigranter och infödda svenskar. Konstnärligt inriktad metodik kan användas som enbart eller huvudsakligen en icke verbal metodik. Den har ett starkt stöd i den psykobiologiska forskning som integrerar anknytningsteoretiska och psykodynamiska perspektiv (Affect Regulation Theory) och som hävdar betydelsen av att arbeta direkt med känslorna och emotionella tillstånd. I arbetet utgår man från de erfarenheter som finns "lagrade" i kroppen (i vilken hjärnan är en central del). Vi relaterar till kropp och omvärld genom våra sinnen, förnimmelser, affekter, känslor och språk. Språket kan ses som gester och "melodier" kopplade till affektsystemet vilket ger framför allt det talade språket dess informationsbärande innehåll. Kursen vänder sig även till den som är intresserad av den två-åriga utbildningen i konstnärlig metodik och uttryckande konstterapi för kvalificerade praktiker/psykoterapeuter (planeras starta våren 2020). För mer info se: Uttryckande konst för behandlare.

Konstnärliga uttryck ingår som en naturlig del i livets olika faser. De finns i livets början med gungande vaggsånger, härm- tröst- och spegellekar i ett utbyte mellan mor och spädbarn som är direkt avgörande för en normal utvecklingspsykologisk neurologisk tillväxt av det affektiva systemet i hjärnan; i språkutvecklingen genom rytmer, ljudmelodier, ramsor och danslekar; i vuxenblivandet under tonårstiden, där musiken ofta intar en central plats i sökandet efter innehåll och identitet. Konsten ger form åt upplevelser och erfarenheter som berör de existentiella frågorna och när vi drabbas av sjukdom, död/förlust och olika livskriser. Trygga kroppsupplevelser, känslouttryck och inlärning genom möten med andra (dvs. i relation) ger en positiv identitetsupplevelse. Detta gynnar i sin tur förmågan att skapa ett pålitligt och stabilt "kroppsjälv" och därmed en ökad självkänsla. Uttryckande konstterapi är en terapimetod som utgår från att det inom varje människa finns en naturlig skaparförmåga, och att hon genom eget skapande och konstnärliga upplevelser kan bättre förstå och bearbeta sin historia, söka mening, öka förmågan till samspel och påverka sin utveckling. Arbetsformen är både verbal och icke verbal och här ingår även kroppsinriktade metoder.

Ledare

Margareta Wärja, fil. dr., leg. psykoterapeut, musikterapeut och utbildningsledare i uttryckande konstterapi, CAGS*, lärare och handledare i psykoterapi. *(Certificate of Advanced Graduate Studies in Expressive Arts form European Graduate School).

Plats

Fjällgatan 23 b Stockholm.

Behöver du förslag på inkvartering i närheten av institutet går det bra att ringa oss.

Tider

6-8 december 2019  

fredag: 10.00-18.00

lördag: 9.30-18.00

söndag: 9.30-16.00

Kostnad

3900 kr Moms utgår ej. 

Fika ingår men inte övriga måltider.

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig:

070-749 07 56

margareta.warja@expressivearts.se

Dela!

bottom of page